آموزش

نهال گردو

فروش نهال گردو

درختی یک پایه از خانواده Juglandaceae و جنس Juglans و دارای برگ­های مرکب شانه­ای بزرگ با برگچه­های فرد و بزرگ است. سنبله گل­های نر آن وضع آویخته دارد ولی گل­های ماده آن دارای وضع قائم بر روی شاخه­ها است. هر گل نر آن دارای پوششی مرکب از 3 تا 4 قطعه فلس مانند است که تعداد زیادی پرچم را از خارج فرا می­گیرند. در وسط پرچم­ها نیز معمولاً اثر مادگی رشد نیافته دیده می­شود. مجموعه گل­های ماده درخت گردو هیچ وقت از 2 تا 4 عدد متجاوز نمی­کند. هرگل ماده آن دارای پوششی کوچک از خارج می­باشد که این پوشش همراه با زواید بزرگ و کوچک زیر گل (براکته و براکتئول) به تخمدان پیوسته است. گل­های ماده، مادگی دو برچه­ای دارند که مجموعاً تخمدانی یک خانه و به وضع تحتانی به وجود می­آورند. قسمت آزاد مادگی نیز به دو کلاله پهن و دور از هم ختم می­شود. میوه آن شفت مانند و دارای میان­بر گوشتی و محتوی مواد تلخ است. میان­بر گوشتی میوه، فقط در گردوی تازه که همه قسمت­های میوه را در بر دارد، دیده می­شود، درون­بر گردو، سخت و شکننده است و درون آن دانه مرکب از دو لپه حجیم با انداوخته فراوان از مواد روغنی، جای دارد..