کاکتوس

آکانتوکالیسیوم

کاکتوس آکانتوکالیسیوم Acantocalycium

زیستگاه و ویشگاه اصلی آکانتوکالیسیوم شمال آرژانتین می باشد. از ویژگی های این کاکتوس شکل کروی آن است که با افزایش سن به صورت لوله ای کوتاه در می آید. بدنه آن به قطر 10 سانتی متر و بلندی آن 15 تا 20 سانتی متر و به رنگ سبز تیره و مات و گاه به رنگ آبی مایل به خخاکستری است. هر آرئول شامل 8 تا 10 خار باریک و مشخص است که گاهی در برخی گونه ها این خار اه کوتاه و ضخیم هستند. درازی خار ها به 1 تا 5/1 سانتیمتر می رسد که به فاصله 2 سانتی متر از هم قرار گرفته اند. رنگ خار ها گوناگون بوده و از زرد تا قهوه ای تیره دیده شده است. گل های آکانتوکالیسیوم قیفی شکل، درشت، پر پر و به بلندی 5/7 سانتی متر و به قطر 5 سانتی متر می رسد و در سطح فوقانی بدنه و در تابستان آشکار می گردند. گل ها در گونه های مختلف به رنگ های سفید، سبز کمرنگ متمایل به زرد، زرد لیمویی و گاهی سرخ رنگ نیز دیده می شوند.

میوه این جنس کاکتوس گرد و کروی ، فلس دار و قطر آن به 5/1 سانتی متر می رسد. بذر آنها ، سیاه و کدر و قطرش 1 میلیمتر است. ازدیاد و تکثیر آن بیشتر با کاشت بذر در اسفند ماه و در گلخانه انجام می شود. همچنین از راه کاربرد قلمه و پیوند در تابستان نیز می توان به تکثیر آن دست زد و از دیدگاه زیست بوم شناختی (اکولوژیکی) گیاهان روشنایی پسند و گرمادوست ولی از سرما گریزانند (در فصل زمستان روی هم رفته در حال استراحت به سر می برند) خاک های غنی، سبک و زهکشی شده را می پسندند. بلندی گونه هایی از آکانتوکالیسیوم مانند A. thionanthum  گاهی بیشتر از قطر پهنای خود کاکتوس می گردند. شماری از شناخته شده ترین گونه های آکانتوکالیسیوم در زیر آمده است:

A.aurantiacum , A.canthocalycium , A.glaucum , A.kilmpelianum , A.peitscherianum , A.spiniflorum , A.violaceum