JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

بلوسفیلدیا

کاکتوس بلوسفیلدیا Blossfeldia

کاکتوس بلاسفیلدیا بومی آرژانتین و بولیوی است و نام آن از فردی به نام H.Blossfeld گرفته شده است که کشف کوچکترین کاکتوس جهان به نام B. liliputana بوده است. (این گونه تنها 5/1 سانتی متر قطر دارد.) پیکر این کاکتوس بسیار کوچک و به رنگ تیره و بیشتر به رنگ های خاکستری مایل به سبز تیره و آبی نزدیک به سبز دیده می شود. دارای آرئول های سفید و منظم هستند. این کاکتوس ها هنگامی که روی ریشه ی اصلی نخستین خود باشند روی هم رفته رشد خوبی نخواهند داشت. سطح بالایی آنها مسطح و ضخیم می شود و زمانی که از سطح بالایی خود گسترده شوند، بیشتر گنبدی شکل می گردند. ساختار ریشه ای ایت کاکتوس ها منشعب و گسترده است. گل های بلاسفیلدیا به رنگ های کرم و سفید مایل به سبز نزدیک به 5/0 تا 1 سانتی متر قطر دارند که در میانه ی فصل تابستان و در پهنه ی بالایی کاکتوس پدیدار می شوند.

میوه آنها کرم، سفید و پس از گذشت زمانی در برابر نور خورشید به سرخی می گراید. این کاکتوس سایه دوست و در فصل زمستان به آسانی در خشکی زندگی نموده و به آبیاری کم نیازمند است. گونه های مهم آنها در زیر آمده است:

B.campaniflora , B.liliputana , B.minima , B.pedicellata