JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

برزی کاکتوس

برزی کاکتوس Borzicactus

برزی کاکتوس از نام پروسور گیاه شناس (A.Borzi) در سال 1909 میلادی که کاشف این کاکتوس در باغ گیاه شناسی پالمو (palemo) در سی سیلی (sicily) بود گرفته شده است. زیستگاه این کاکتوس پهنه های بولیوی ، اکوادور و پرو بوده و تا ارتفاعات 3000 متر نیز گسترش دارند.

ساختاری همانند سرئوس ها داشته ، ساقه مستقیم و یا نیمه مستقیم آنها گاه دارای شاخه های فرعی است. قطر آنها 2 تا 8 سانتی متر و درازای آنها به 1 تا 2  متر می رسد. پوشش سبز زنگ درخشان ، زیبایی بخش بدنه آنها بوده ، 8 تا 16 شیار مستقیم در اطراف بدنه ی اصلی و رشد کم و بیش ناموزون آن را به حالت آویز در می آورد. و ویژگی دیگری به این جنس می بخشد. در سطح ساقه ی آنها بریدگی و شکاف V شکل در موقعیت زیرین هر آرئول وجود دارد. آرئول ها کروی با چزر های سفید رنگ و 8 تا 15 خار شعاعی و 3 تا 4 خار های مرکزی هستند. در ازای خار های شعاعی 1 سانتی متر که به هم فشرده اند و درازای خار ها مرکزی 1 تا 5  سانتیمتر و به شکل راست و مستقیم دیده می شوند. رنگ خار ها قهوه ای متمایل به سیاه و در برخی گونه ها زرد مایل به کرم می باشد.

گل های برزی کاکتوس لوله ای شکل با گلبرگ هایی نیمه باز به درازای 4 تا 8 سانتی متر که در رنگ های سرخ و بنفش و در تابستان نمایان می شوند. میوه ها کروی به قطر 1 تا 2 سانتی متر در رنگ های سبز و سفید با پرز های قهوه ای در سطح دیده می شوند. یکی از روش های ازدیاد این گیاهان کشت بذور است. همچنین برای کاکتوس ها تولید شاخه های جانبی نموده و تکثیر می شوند. بهتر است که هر ساله شاخه های قدیمی با دقت بریده و حذف شوند. برای جلوگیری از بیماری های گوناگون و پوسیدگی تا آنجا که می توانیم باید آنها را در برابر هوای آزاد و نور شدید خورشید قرار دهیم.

در فصل تابستان چنانچه در فضای بیرون گلخانه و یا خانه نگهداری می شوند. به آسانی گلدهی خود را آغاز می کنند. کود پتاس دار در استحکام خار ها و رشد آنها کارساز بوده و برای ترکیب خاک آنها نیز دو سوم ماسه شسته به کار می بریم. هر 15 روز یکبار آبیاری به صورت مهپاش انجام گیرد. که خود شفافیت و شادابی آنها را فراهم می سازد. آموخته ها و پژوهش ها نشان داده که برزی کاکتوس ها همواره یکی از بهترین پایه ها بریا سرعت رشد هستند. هرگاه پیوندهای دیر رشدی مانند نئوپرتریا (Neoporteria) و اوبلمانیا (Ubelmannia) روی پایه های برزی پیوند زنده شوند به تندی رشد می نمایند. البته برزی کاکتوس ها سرعت رشد را افزایش خواهند داد ولی پس از گذشت زمانی دیگر، استواری زیادی در نگهداری پیوندک ها نشان نمی دهند. زیرا به مرور زمان قطر پیوندک زیاد شده ولی پایه ضعیف مانده و خم می گردد. در این زمان بهتر است پایه را که تنها با هدف دستیابی به تسریع رشد برگزیده شده بود حذف ، و پیوندک را دوباره به روی خاک آورده و یا بر پایه ی دیگری پیوند زده شود.

چند گونه ی نامی برزی کاکتوس در زیر آمده است:

B.aurantiacus , B.aurivillus , B.cullmannianus , B.roezlii , B.samaipantanus , B.sextonianus , B.webesterianus