JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

کوپیاپوا

کاکتوس کوپیاپوا Copiapoa

کوپیاپوا شامل بیش از  گونه و واریته های گوناگون است. نام این کاکتوس از شهر Copipoa در شیلی Chlile گرفته شده است. زادگاه و زیستگاه اصلی آن شمال و بخش مرکزی شیلی بوده و از اندازه مینیاتوری با پهنایی نزدیک به چند سانتی متر تا گونه هایی به بلندی یک متر با قطر و پهنای بیش از 1 متر نیز دیده شده اند.

پیکر کروی شکل آن کم و بیش از 10 تا 24 قاچ درست شده ه به رنگ سبز مایل به آبی خاکستری دیده می شوند. آرئول ها در انها بزرگ و پرز دار هستند. خار های کوپیاپوا گاهی ساختاری راست  و مستقیم و گاه منحنی بوده (بستگی به گونه های متفاوت) و درازای آنها نزدیک به 5 سانتیمتر می رسد. و رنگشان از سفید زرد تا قرمز قهوه ای و گاهی سیاه دگرگونی دارد. چگونگی درآمدن خار های این گیاه حتی در گونه های همانند، بسیار متفاوت بوده و به حالت شعاعی و مرکزی است. هنگامی که خارها به صورت شعاعی سر بیرون می آورند، شمار آنها تا 12 عدد دگرگونی دارد. ولی در زمانی که خار ها از کانون (مرکز) بیرون می آیند شمار آنها بیش از 20 عدد می باشد.

گل های زرد رنگ متمایل به سفید آنها که در کانون آرئول ها پدیدار می شود، طول عمر اندکی داشته و قطرشان نزدیک به 5/3 سانتی متر می رسد. میوه آنها کروی، کوچک  زرد مایل به خاکستری بوده  و تکثیر آنها نیز از راه کت بذر انجام شدنی است. رشد کوپیلپوا ها بسیار اندک بوده ولی خاک زهکشی شده و نور خورشید بهترین شرایط رشدی را برایشان فراهم می آورد. آب کم و به اندازه و هوای گرم را می پسندند ولی در فصل زمستان آنها را باید خشک نگاه داشت. بسیاری از گونه ها در دمای زیر صفر پایداری نشان می دهند.

کوپیاپوا از کاکتوس هایی است که تا دو دهه پیش بسیار مورد نگرش بود لیکن امروزه از شهرت این دسته از  کاکتوس ها در میان دوستداران ، دارندگان و گرد آورندگان کاکتوس ها تا اندازه ای کاهش یافته است.

ازدیاد و تکثی برخی از گونه ها با قلمه زدن امکان پذیر است اما بسیاری از گونه  های کوپیاپوا از راه کشت بذر زیادمی شوند. از گونه های معروف در بین کلکسیونر ها می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

C.applanata , C.bridgesii , C.calderana , C.cinerea columna-alba , C.coquimbana , C.echinoides , C.haseltoniana , C.humilis , C.marginata , C.rubriflora , C.tenuissima , C.totoralensis