JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

فرائی لئا

کاکتوس فرائی لئا FRAILEA

زادگاه فرالیا گستره کشورهای بولیوی، برزیل، اوروگوئه، آرژانتین، کلمبیا و پاراگوئه را فرا می گیرد. ، این جنس شامل نزدیک به 40 گونه و شماری واریته است و نام علمی آن از فردی به نام  Manuel fraile  گرفته شده است. ساختار این کاکتوس کروی و کوچک و دارای شیارهای کمی ژرف با ردیف هایی از توبرکول (غدد برجسته) به رنگ سبز تا قهوه ای درخشان می باشد. بیشینه بلندی آنها به 6 سانتیمتر و قطر آنها 5/2 تا 5/3 سانتیمتر می رسد گرچه گاهی ردیفهایی از تو برکوولها، نمایان نیستند. ولی هنگامی که شکافها به خوبی دیده می شوند، شمارشان به ۱۲تا 20 عدد می رسد. رنگ بدنۀ آنها از سبز روشن تا سرخ قهوه ای یا بنفش قوه ای در نوسان است. شمار آرئولها در سطح بدنۀ آنها از 8 تا 20 متغیر است. این خارها دایره ای وار بوده و طولشان به کمتر از 1 سانتیمتر می سرد که به رنگهای سفید، کرم و قهوه ای متمایل به سیاه دیده می شوند گلها به رنگهای زرد، سفید مایل به سبز و گاه سرخ مایل به قهوه ای از جوانه مرکزی و در گرمای پایان تابستان آشکار میگردند. قطر گلها بین 5-2 تا 4 سانتیمتر می باشد. میوه های آنها گرد و کوچک و بیشتر از پرزهایی به رنگ زرد قهوه ای پوشیده شده است.

 تکثیر فرائی لئاها از راه کاشت بذر و قلمه به آسانی انجام شدنی است. محیط کشت مناسب برای رشد این کاکتوسها داشتن خاک مخلوط و آفتاب ملایم است ولی آفتاب مستقیم و تند را نمی پسندند. از دیدگاه آبیاری، در تابستان،

بهار و پائیز  به آبدهی مناسبی نیاز دارند ولی در فصل تابستان به سبب استراحت گیاه، به محیط خشک و آبیاری اندک نیازمندند. پایداری کاکتوس فرالیا در برابر یخزدگی بسیار خوب می باشد.

گونه های نامی و شناخته شدۀ متداول در بین کلکسیونرها عبارتند از:

  1. albicolumnaris, F. albifusca, F. asperispina , F. aureispina , F. Castanea  
  2. colombiana, F.deminuta, F.fulviseta, F. knippeliana    F. pullispina F. Pygmaea ,
  3. schilinzkyana.