JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

توربینی کارپوس

کاکتوس توربینی کارپوس TURBINICARPUS

 

این کاکتوس بومی مکزیک بوده و دارای پیکری کروی و کوچک به قطر ۳ تا 4 سانتیمتر و قامتی کوتاه با رشد اندک که در بالاترین بخش، شکلی ضخیم به خود می گیرد. رنگ بدنة آنها  از خاکستری سبز تا قهوه ای رشن و نزدیک به سبز دگرگونی دارد. خارهای توربینی کارپوس، باریک، کوتاه و در بخش زیرین منحنی و به رنگهای کرم روشن تا قهوه ای دیده می شود.  گلهایشان کوچک و 1 تا 3 سانتیمتر قطر دارند. پرچم و مادگی شان کوتاه و دارای گلبرگهای باریک است که در فصل بهار تا آغاز  تابتان نمودار می شوندو در گونه های مختلف از رنگهایی چون: کرم، صورتی و زرد برخوردار می باشند.

تکثیر این کاکتوسها از راه پیوند زدن بر روی گیاه جوان و برای دستیابی به اندازه و گلهایی مناسب امکان پذیر است. اگرچه آنها رشد خوبی روی ریشه از خود نشان می دهند، با اینهمه ازدیاد عادی آنها  تکثیر از راه کاشت بذر می باشد. توربینی کار پوسها آفتاب دوست بوده و همواره نیاز به یک خاک مخلوط و محیطی گرم دارند، هنگام گرمای تابستان به آب کافی نیازمندند ولی به سبب استراحت گیاه در زمستان باید محیطشان خشک باشد. گونه های شناخته شده و فراگیر توربینی کارپوس در میان کلکسیونرها می تون از :

T.klinkerianus  , T.lophophoroides , T.macrochele,  T.rosciflorus,  T.schwarzii Tivaldezianus.