ارقام نهال مثمر

ارقام نهال انجیر

 

نهال انجیر (Ficus carica L.)

ارقام نهال انجیر این گیاه از تیره توت (Moraceae) بوده، از درختان میوه مناطق نیمه گرمسیری بشمار می آید. انجیر درخت خزان پذیر می باشد و ارتفاع آن به ۱۰ متر می رسد. منشاء این گیاه آسیای غربی بوده و دارای برگ های پهن و کرکدار با رگبندی پنجه ای با شیار عمیق می باشد. نیاز سرمایی انجیر در حدود 300-100 ساعت زیر 7 درجه سانتی گراد بوده و مقاومت آن به سرما کمتر از انار می باشد.در مناطقی که سرما در طی زمستان کمتر از ۹- درجه سانتی گراد باشد، بویژه به درختان جوان انجیر خسارت وارد می شود. انجیر به گرمای تابستان مقاوم بوده و حتی برای رسیدن میوه نیاز به گرمای بیشتر دارد. در مناطقی که میزان بارندگی به 600 میلی متر در سال می رسد، نیاز به آبیاری نبوده، اما در بارندگی کمتر از 550 میلی متر  نیاز به آبیاری این گیاه می باشد. علیرغم این موضوع انجیر از گیاهان مقاوم به خشکی بشمار می آید. درخت انجیر در هر نوع خاک به شرطی که رطوبت زیاد نداشته باشد، رشد می کند اما برای دریافت محصول زیاد به خاک های شنی لومی نیاز دارد. در ضمن انجیر از گیاهان نیمه مقاوم به شوری بوده اما با افزایش شوری خاک، کیفیت میوه کاهش می یابد. ریشه های آن به یون های سولفات مقاوم بوده اما کربنات سدیم را کمتر تحمل می کند. ریشه های انجیر اکثرا سطحی رشد می کنند و نرم می باشند و خاک هایی که زهکشی ناکافی دارند، برای پرورش انجیر مناسب نمی باشد. فاصله کشت مناسب درختان انجیر در مناطق دیم 8-6 متر در نظر گرفته می شود و شکل شلجمی برای هدایت درخت مناسب می باشد.در باغاتی که درختان انجیر آبیاری می شوند، فاصله کشت 10-8 متر در نظر گرفته می شود. شاخه های انجیر و حتی میوه آن حاوی صمغ بوده و بیشترین ترکیب این صمغ مواد پکتیکی می باشد.

جوانه های بارور انجیر در جانب شاخه های یک ساله قرار می گیرند و نسبت به جوانه های رویشی بزرگتر و متورم می باشند. زمان تمایز گل های محصول اول انجیر تابستان بوده و گلدهی در بهار سال آتی انجام می گیرد. اما زمان تمایز گل های محصول دوم اوایل تابستان بوده و گلدهی در همان سال به وقوع می پیوندد. گل های انجیر در هنگام ظاهر شدن، داخل نهنج فرو رفته قرار دارند و در قسمت نوک نهنج که پهن می باشد، سوراخ ریزی بنام روزن (Ostiole) وجود دارد و توسط چند پولک پوشیده می باشد. گل های نر انجیر در نزدیکی روزن قرار می گیرند و فاقد دانه گرده می باشند و گل های ماده در قسمت پایین نهنج تشکیل می شوند. محصول اول انجیر (Breba) دارای میوه بیشتر و درشت تر با کیفیت بهتر می باشد و میوه ها بدون عمل گرده افشانی به صورت بکربار حاصل می شوند. میوه های محصول دوم و توسط زنبور انجیر (Blastophaga psenes) گرده افشانی می شوند. برای این منظور روی هر درخت  انجیر معمولی، دو عدد میوه انجیر وحشی (F. carica erinosyce) که حاوی زنبور انجیر در حال  خروج هستند ، آویخته می شود. زینبور های انجیر از میوه های خارج شده و میوه های محصول دوم انجیر اهلی را توسط دانه های گرده انجیر وحشی که برانجیر (Caprifig) نامیده می شوند، گرده افشانی می کنند و این عمل را بر دادن (Caprification)  می نامند. هنگام خروج زنبور انجیر، دانه های گرده گل های نر میوه انجیر وحشی به بال های حشره می چسبد و این حشرات هنگام ورود به میوه انجیرهای معمولی، دانه های گرده را به روی گل های ماده منتقل می کنند. گل های نر انجیر خوراکی معمولا تغییر ماهیت داده و فاقد دانه گرده می باشند. تشکیل میوه های بکر بار در محصول  اول و تشکیل محصول دوم توسط گرده افشانی به وسیله برانجیر در ارقامی از درختان انجیر اتفاق می افتد که آنها را انجیرهای مخلوط می نامند. زیرا در کنار این ارقام انجیر، ارقامی وجود دارند که بدون گرده افشانی میوه تولید می کنند. در ضمن ارقامی از انجیر وجود دارد که محصول بهاره تولید نمی کنند و دارای محصول تابستانه و پاییزه بوده و نیاز به گرده افشانی دارند و به انجیر ازمیر (F. carica var.Smyrnica) معروف می باشند. میوه های انجیر وحشی فاقد ارزش تجاری بوده و زنبور انجیر در میوه های این نوع درختان میوه، زمستان گذرانی می کند. درختان انجیر در دوره باروری ۲۰-۱۵ تن در هکتار محصول حاصل می کنند که معادل 5-4  تن انجیر خشک می باشد. میوه انجیر گروه میوه های مرکب بشمار می آید و سیکونیوم (Syconium) نامیده می شود. هر گل ماده در داخل نهنج به طور جداگانه گرده افشانی و تلقیح شده و به میوه آکن تبدیل می شود. انجیر، گرچه توسط پیوند، خوابانیدن شاخه و پاجوش ها قابل تکثیر است اما روش معمول ازدیاد این گیاه توسط ریشه دار کردن قلمه های خشبی می باشد که در اواخر پاییز تهیه می شوند. از ارقام معمول انجیر در ایران می توان به انجیر سبز که به صورت دیم  کشت و به صورت خشک شده مصرف می شود و انجیره سیاه که در کشت آبی می کارند و میوه آن به صورت تازه خوری مصرف می شود، اشاره نمود.

 

انجیر بر: (CAPRIFIG)

 

انواع نهال انجیر میوه های درخت انجیر بر به جز در چند مورد استثنائی غیر خوراکی هستند میوه آن هم دارای گلهای نر و هم دارای گل ماده می باشد. گلهای نر در ناحیه ای محدود در اطراف استول واقع شده اند و گلهای ماده با خامه کوتاه،بقیه قسمت داخلی میوه انجیر (سیکونیوم) را اشغال نموده اند که جهت تخم گذاری زنبور درخت پلاستو فاگا مناسب می باشد.

درخت انجیر بر در سال معمولا سه محصول تولید می کند.

MAMMECROP                            محصول زمستانه

PROFICHI CROP                                 محصول بهاره

MAMMONI CROP                       محصول پائیزه

دو رقم بر موجود در استهبان شامل بر دانه سفید و بر پوز دمبالی

است.

نهال انجیر بر دانه سفید : Saphid Daneh ـ Bar

 

نهال انجیر پیوندی گیاهی است با رشد متوسط و بار دهی زیاد ، تاج گسترده و غیر متراکم ، میانگره کوتاه ، قطر شاخه 9ـ 7 میلی متر ، جوانه انتهایی با طول کمتر از 7 میلی متر ، بدون نوک و کند ، جوانه انتهایی تقریبا به رنگ بنفش ، برگ کوچک و سه لبی به طول 15 ـ 12 سانتی متر ، طول دمبرگ 4 سانتی متر ، شکل برگ گرد نوک دار با حالت قایقی ، چرمی ، ضخیم ، زبر و خشن ، رنگ سطح فوقانی سبز تیره ، لبها همپوشانی ندارند ، دیواره داخلی سینوسها دارای بریدگی سینوس بین لبی کم عمق ، شکل لب مرکزی سه ضلعی با نوک مدور، سینوس دمبرگی صاف و بدون عمق ، اندازه میوه کوچک ، قطر کمتر از 31 میلیمتر ، طول بیش از 34 میلیمتر ، تقریبا گلابی شکل ، میوه غیر متقارن ، میوه به رنگ سبز روشن همراه با نقاط سفید و مشخص که حالت ابلقی ( موزاییکی ) به میوه می دهد ، نقاط سفید در تمام سطح میوه به صورت مشخص ، قسمت نوک میوه پخ ، طول دم میوه 8 ـ 6 میلیمتر ، حاشیه براکنه دم میوه صاف و نوک دار ، میوه واجد گردن که در مقطع عرضی گردن سه گوش ، حلقه اطراف چشم سفید رنگ ، گردن میوه کوتاه و کلفت که به سمت بدنه به تدریج پهن می شود ، چشم میوه برجسته و شبیه به دهانه آتشفشان و باز ، میوه در زمستان بنفش رنگ و کوچک ، تعداد زنبور های بلاستو فاگا کم ، تعداد زنبورهای پارازیت زرد رنگ با اندام تخم ریز بلند در میوه این رقم زیاد ، میوه زمستانه دارای گرده کم ، زنبورها به فاصله روز از میوه خارج می شوند ، نسبت به بر پوز دمبالی دیرتر خزان می کند ، میوه غیر قابل خوردن دیررس و به سرما مقاوم است .

 

کد شناسایی نهال انجیر بر سفید  : 7300 

قیمت نهال انجیر بر سفید ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر بر سفید گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای)

قیمت نهال انجیر بر سفید- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر بر سفید گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر برپوز دمبالی  Bar –poozdmbaly

 

نهال انجیر اصلاح شده گیاهی است با رشد کم و باز دهی زیاد تاج گسترده کم تراکم درخت لخت و کم برگ به نپر می رسد اندازه درخت متوسط طول درخت 4-33 متر و به صورت چند تنه می باشد نسبت به بردانه  سفید زودتر خزان می کند رنگ شاخه خردلی طول میان گره کوتاه جوانه های انتهایی تیز و نوک دار و حالت قرار گرفتن ان نسبت به شاخه مورب جوانه جانبی میوه کروی شکل و مشخص وجود نقاط سفید رنگ حاصل از ریزش فلسهای جوانه انتهایی به صورت یک خط پیوسته در اطراف گره دیده می شود برگ خیللی کوپ و سه لبی با طول کمتر از 12 سانتی متر شکل برگ بیضی رنک سطح فوقانی سبز تیره سمباده ای و زبر دمبرگ کوتاه به طول کمتر از 4 سانتی متر سینوسها کم عمق لبه همپوشی ندارند نوک لبه مرکزی خیلی تیز سینوس دمبرگی به شکل  V  اندازه میوه خیلی کوپک وب به قطر کمتر از 31 میلی متر شکل میوه گرد تا مسطیلی به رنگ سبز مایل  به زرد قاعده میوه نیمه کروی طول مویه بیش از عرض ان واجد گردن که در مقطع عرضی تقریبا مثلثی رگه در ناحیه گردن مشخص نقاط سفید رنگ در روی سطح میوه کمی مشخص حلقه رنگی در ازاف چشم صورتی رنگ چشم نیمه باز فلسهای چشم صورتی رنگ گوشت به رنگ سفید تعداد زنبور های داخل ان نسبت به بردانه سفید زیاد زنبور ها به تدریج ( در طول یک هفته ) از میوه خارج می شوند.4-3 روز قبل از رسیدن بساکهای پرچم به رنگ ارغئانی تا بنفش کمرنگ در دهانه استیول قابل رویت است

 

 کد شناسایی نهال انجیر برپوز   : 7301 

قیمت نهال انجیر برپوز  ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر برپوز  گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر برپوز - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر برپوز  گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر خوراکی

 

نهال انجیر اصلاح شده در داخل انجیر خوراکی ، تمام گل های موجود ذر ان ماده و دارای خامه یلند می باشند. زنبور لاستوفاگا در داخل تخمدان گلهای ماده انجیر خوراکی نمی تواند تخمگذاری کند. یک درخت انجیر با توجه به توع واریته ممکن است در طول سال یک بار یا د و محصول تولید کند. اگر در سال یک محصول تولید کند این محصول در تابستان می رسد که بربا(Breba) نامیده می شود و در دومین محصول در اواخر تابستان می رسدکه محصول اصلی(Main. crop) نام دارد. زمان رسیدن میوه با توجه به نوع واریته و شرایط اب و هوایی فرق می کند.

اولین محصول از جوانه های خفته سال پیش حاصل میشود که در فصل پاییز در اثر سرمای زمستان به خواب رفته و مجددا در بهار رشد خود را اغاز میکند.  زمان رسیدن(Rippening) میوه با توجه به نوع وتاریته در تابستانن می باشد. رمان شروع قبل از مرحله تمایز جوانه های اولین میوه محصول برروی شاخه های فصل رشد سال جاری در اوااخر پاییز بوده که در زمستان به حالت خفته باقی می ماند.

 

 کد شناسایی نهال انجیر خوراکی: 7302 

قیمت نهال انجیر خوراکیریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر خوراکیگلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر خوراکی- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر خوراکیگلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

انجیر ازمیر

 

بهترین نهال انجیر انجیرازمیر فقط گلهای ماده دارد و طول خامه انها2تا4 میلی متربوده که از طول اندام تخم ریز بلاستوفاگا بلند تر است. برای تشکیل و رسیدن میوه در این نوع انجیر ها گرده افشانی (Caprification) لازم و ضروری است.

معمولا انجیر های نوع ازمیر اولین محصول را ندارند و چنانچه تولید کنند اولا مقدار انها خیلی کم است و ثانیا بدون داننه می باشد و قابل خوردن نیستند.

چنانچه گلهای میوه های اصلی یا دومین محصول که به مقدار زیاد هم تولید می شود گرده افشانی نشود، میوه ها بعد از مرحله اتمام (Anthesis) گل ریزش خواهند کرد. تشکیل (Setfruit) می.وه در این مرحله  در این انجیرها با ورود گرده به داخل میوه و با محلول های شیمیایی نظیر GA و اتفن امکان پذیر  است. وجود شکفتها در داخل میوه انجیر نوع ازمیر سبب افزایش کیفیت میوه و شیرینی ان ی گردد. از ارقام مهم این انجیر نوع ازمیر سبب افزایش کیفیت میوه و شیرینی ان می گردد. ز ارقام مهم این انجیر می توان  رقم کالیمیرینا(Calimyrna) در کالفرنیا و رقم تساپلل(Tsaplele) در ترکیه اشاره نمود . ثابت در تحقیقات خود در سال های 70 و 71 بیش از صد صفت در سه اندام مهم برگ ، میوه و شاخ را مورد مطالع قرار داده و تعداد 8 رقم انجیر خوراکی از گروه ازمیر را مورد مطاللعه و شناسایی قرار داده است که در صفحات بعد توضیح داده شده است.

 

 کد شناسایی نهال انجیر ازمیر: 7303 

قیمت نهال انجیر ازمیر ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر ازمیر گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر ازمیر- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر ازمیر گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر سبز   Sabz

خرید انواع نهال انجیر در نهالستان انجیر جهاد کشاورزی

قیمت نهال انجیر گیاهی است بارشد و بار دهی نسبتا زیاد ، تاج مدور، رشد عمودی ، دارای شاخه و برگ متراکم ، معمولا دارای3-4 تننه می باشد. شاخه سال جاری به رنگ سبز پستهذای ، با قطر کمتر از 4-5 میلی متر، نقاط حاصل از ریزش فلسهای جوانه انتهایی به رنگ به صورت ناپیوسته و کم در اطراف گره مشخص می باشد. برگ متوسط سه لبی به طول 16-18 سانتی متر و عرض 11-12 سانتی متر، سطح فوقانی پهنک کاملا زبر، لبها شدیدا همپوشانی دراند. لب مرکزی مثلثی شکل با نوک تیز، لبهای خارجی تخم مرغی شکل با نوک تیز ، سینوس ئمبرگی  به شکل V ، دمبرگ نازک به طول 4 سانتی متر و در مقطع عرضی دایره ای ، اندازه میوه متوسط با قطری  برابر 33-37 میلی متر به شکل شلجمی ريا، به رنگ سبز مایل به زرد ، فاقد گردن ، چشم  هم سح نوک میوه ، فلسهای چشم ریز و نوک دار ، میوه از ناحیه چشم شکاف می خورد و واجد  قطرات شفاف صمغی ، دم میوه به طول 6-8 میلی متر که در مقطع  عرضی تخم مرغی – سه گوش، خمیده، در قسمت وسط نازک شده، حاشیه براکته دم میوه صاف ، پوست میوه از ناحیه گردن به راحتی  جدا می شود، محل خشک شدن میوه از نوک شروع می شود، پوست میوه نازک ، پالپ فشرده ، صورت رنگ ، ضخامت گوشت زیاد ، شیرین، دیر رس ، به  صورت خشک مصرف می شود، میزان قند 23 درصد ، شکاف خوردن میوه به صورت یک صفت  مطلوب تلقی می شود، به کنه حساس است، نزذیک 98% از درختان انجیر استبهان از این رقم می باشند.

 

 کد شناسایی نهال انجیر سبز: 7304 

قیمت نهال انجیر سبز ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر سبز گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر سبز- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر سبز گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجییر سیاه Siah

فروش انواع نهال انجیر در مرکز تحقیقات اصلاح بذر و نهال

فروش نهال انجیر گیاهی است با رشد و باروری زیاد ، تاج گسترده، مقاوم به سرما ، تنه کمی تیره رنگ، شاخه خردلی رنگ ، نقاط حساس حاصل از ریزش فلسهای جوانه به انتهای به صورت  یک خط پیوسته و مشخص در ازراف گره دیده می شود. طول جوانه انتهایی بیشتر از 9 میلی متر، بنفش رنگ ، نوک جوانه انتهایی معمولا خمیده ، تیز و سیاه رنگ و طرز قرار گرفتن ان نسبت به شاخه غالبا راست،، برگ بزرگ و پنج لبی با طول بیش از19 سانتی متر ، زبری سطح فوقانی کم، بافت برگ ضخیم، سینوس بین لبی عمیق، لبها همپوشانی دارند ، سینوسها باز و به شکل U ، لب مرکزی بیشتر رشد کرده است، دییوار لب مرکزی در طرفین مقعر ، لبهای جانبی تخم مرغی  با نوک گرد، دارای لوبول، سینوس دمبرگی به شکل U ، هاله ای از رنگ قرمز در 1 تا2 سانتی متری انتهایی دمبرگ دیده می شود، طول دمبرگ بیش از 4 سانتی متر که ر مقطع عرضی گرد متمایل به بیضی ، اندازه میوه  متوسط با قطری برابر 37-33 میلی متر، شلجکی، به رنگ بنفش  تیره شروع تغیر رنگ میوخ از نوک وروروی رگه های موجود در سطح میوه، فاقد گردن، واجد براکنه جانبی بر روی پیکر میوه ، سطح میوه دارای گرد سفید رنگ() ، عدسک موجود در سزح میوه به رنگ سغید ، میوه فاقد شکاف ريا، چشم هم سطح نوک میوه و عصاره از ان خارج می شود، حلقه رنگی () ذر اطراف چشم تیره تراز رنگ میوه، قاعده نوک تیز  میوه یخ، پوست میوه نازک و براکته دم میوه قوز دار و گوشتی به رنگ بنفش ، رنگ گوشت در برش طولی به طور یکنواخت قرمز، پالپ جگری رنگ ، نیمه فشرده ، ضخامت گوشت کم ، میوه ابدار، ترشش و شیرین ، زوذد رس ، جنبه تازه خوری دارد خشک ان مرغئب نیست، مقاوم به سرما و اندازه درخت بزرگ است.

 

 کد شناسایی نهال انجیر سیاه: 7305 

قیمت نهال انجیر سیاه ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر سیاه گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر سیاه- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر سیاه گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال شاه انجیر Shah- Anjir

نهالستان انجیر جهاد کشاورزی 

خرید نهال انجیر گیاهی است با رشد و باردهی متوسظ ، تاج گسترده ، طول میانگره کوتاه ، جوانه اتنتهایی تیره و نوک دار ، برگ به طول 16-18 سانتی متر و عرض 14-11 ساتی متر ، پنج لبی ، پهنک پنج شلعی ، دو لب  پایینی نسبت به سایر لبها ( میانی و مرکزی) خیلی کم رشد کرده ، ئیواره لب مرکزی ذر طرفیت تقریبا  در یک طرف راست و در طرف دیگر مقعر رشد است. لب مرکزی ب نوک تیز ، لبها همپوشانی ندارند. دهانه سینوسی بین لبها پایینی و میانی خیلی باز است، طول دمبرگ 4 سانتی متر ، سینوس دمبرگی به شکل  V  امدازه  میوه بزرگ  و به قطر 39-38 میلی متر، واحد گردن که در مقطع عرضی سه گوش ، گردن کوتاه و خمیده ، شکل میوه گلابی و به رنگ زرد طلایی ، پوست میوه خیلی نازک ، پوست میوه پس از رسیدن کامل غشایی و شیشه ای  می شود. تعداد عدسک در نوک میوه زیاد و به رنگ سفید ، چشم نیمه باز ، فلسهایی چشم و استیول ریز و کوچک ، واجد قطرات شفافا صمغی در ناحیه چشم ، میوه دار از ناحیه چشم از سه جهت شکاف  می خورد، گوشت به رنگ زرد لیمویی  و پالپ به رنگ صورتی ، پر بذر ، شیرین ، میان رس ، جنبه تازه خوری و پذیرایی دراد. میزان قند 21/1 درصد ، عمر درخت طولانی نیست و اندازه درخت کوپک است.

 

 کد شناسایی نهال انجیر شاه انجیر: 7306 

قیمت نهال انجیر شاه انجیر ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر شاه انجیر گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر شاه انجیر- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر شاه انجیر گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر متی Matty

نهالستان انجیر موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال 

تولید نهال انجیر گیاهی است با رشد زیاد و باروری متوسط ، تاج گسترده ، جوانه هایی مخروطی با نوک تیز ، به رنگ سبز متمایل به زرد ، کوتاه و گوشتی ، در قسمت پایین جوانه انتهایی کرکهای ریزی مشاهده می شود. برگ بزرگ و پنج لبی با طول بیش از 19 سانتی متر ، معمولا بین یکی از لبهای جانبی بالای و لب مرگزی همپوشانی وجود دارد، لبهای جانبی فاقد بریدگی ، سزح ریزین برگ مخملی و نرم ، سینوس بین لبی باز و به شکل U ، لب مرکزی متوسط ، مثلثی شکل ، دمبرگ خیلی بلند به طول بیش از 4 سانتی متر ، خمیده ، در نقطع  عرض تقریبا گرد   نیام دار که در مقطع عرضی دایره ای با نعلی شکل ، سینوس دمبرگی  صاف و بدون  عمق ، اندازه میوه متوسط و به قطر 32-3 میلی متر،  میوه تقریبا گلابی شکل و به رنگ زرد ، چشم بسته کمی فرو رفته و عصاره  از ان خارج نمی شود، میوه اصلا شکاف نمی خورد. براکنه جانبی خیلی کم در روی  میوه و همچنین میوه واجد کردن کم مشاهده می شود. پوست میوه از محل گردن تا ته میوه به خوبی جدا می شود، تغییر رنگ میوه از ته نیوه شروع می شود، سه فلس بیرونی چشم همرنگ میوه ولی رنگ فلسهای داخلی استیول صورتی، طول دم میوه 8-6 میلی متر که در نقطع عرضی گرد ، حاشیه پراکنه دم میوه صاف  به رنگ تقریبا قهوه ای ، براکنه در محل اتصال  به دم میوه قوز دار می باشد. بالپ به رنگ پوست پیازی ، توخالی ، گوشت  سفید رنگ کم بذر ، شیرین ، دیر رس ، جنبه تازه خوری دررادر و خشک ان مرغوب  نیست جهت تهیه مربا ناسب است، به کنه خیلی حساس است.

 

 کد شناسایی نهال انجیر متی: 7307 

قیمت نهال انجیر متی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر متی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر متی- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر متی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر المی  Allmi

نهالستان انجیر پیوندی 

نهالستان انجیر گیاهی است با شد و باروری متوسط ، رشد  درخت عمودی جوانه انتهایی معمولا بنفش رنگ و نوک تیز با طول 9-7 مییلی متر و قطر 6-4/5 میلی متر جوانه جانتبی گرد و کوچک ، برگ بزرگ با طول 18-16 سانتی متر پنج لبی دارای دمبرگ به طول 4 سانتی متر که در مقطع عرضی بیضی نیام دار که در برشعرضی کلیوی شکل سینوس دمبرگی به شکل وی لب مرگزی دراز و کشیده و نسبت به  سایر لبها دارای رشد بیشتری است لب مرکزی پنج ضلعیی با نوک تیز ، دیواره لب مرکزی در طرفین مقعر ، سینوسها ی بین لبی به شکل U ,V  با دهانه باز  لب جانبی  تخم مرغی سه ضلعی رنگ میوه در نوک سیاه تر از قسمت های دیگر میوه است . انداره میوه متوسز  به قطر 37-33 میلی متر و به ظول 32-29 میلی متر سطح میوه دارای نقاط سفید رنگ تا مشخص  طول دم میوه 8-6 میلی متر که در مقطع عرضی تخم مرغی شکل میوه شلجمی فاثد گردن فاقد میوه  صاف چشم هم سطح نوک میوه ، باز ، پالپ در برش عرضی تو پر ، قرمز ، گوشت سفید رنگ میوه از ناحیه استیول  اغاز شده و به صورت دایره می باشد. میوه ترش و شیرین ، میان رس ، جنبه تاه خوری دراد ، میزان قند 20 % این رقم در منطقه گرده  استبهان است و در حال از بین رفتن می باشد.

 

 

کد شناسایی نهال انجیر المی: 7308 

قیمت نهال انجیر المی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر المی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر المی- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر المی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر برگ چناری  Barg Chenary

هرس درخت انجیر گیاهی است با رشد متوسط و بار وری کم ، رشد درخت جانبی ، میانگره هیانی کوتاه ، قطر شاخه نازک و نقاط حساصل از ریزش فلسهای جوانه  به صورت پیوسته و مشخص در اطراف گره دیده می شود. شکل جوانه انتهایی نسبت به شاخه راست یا کمی مورب ، جوانه جانبی ریز و کوچک ، برگها  بزرگ و سه لبی طول بیش از 19 سانتی متر دمبرگ ضخیم و طویل که بیش از 2 سانتی متر طول دارد دمبرگ در مقطع عرضی بیضی ولب برش نیام کلیوی شکل بهنگ برگ پنج ضلعی شکل سینوسها بین لبی به شکل U.V  لب مرگزی  نسبت به سایر لبها رشد بیشتری کرده ، لب مرکزی سه ضلعی ، لبهای جانبی واژ تخم مرغی ، سینوس دمبرگی ابرویی اندازه میوه کوچک با قطری برابر با 32-31 میلی متر ، میوه نا متقارن ، واجد گردن مقطع عرضی گردن چند وجهی ، رنگ میوه زرد مایل به سبز ، شکل میوه شلجمی ، حاشیه براکنه صاف ، فاقد براکنه جانبی بر روی پیکر میوه ، پوست میوه ضخیم ، با پالپ فشرده و متراکم ، به رنگ پوست پیازی ، گوشت به رنگ زرد لیمویی ، چشم میوه باز فاقد عصاره ، در اطراف چشم حلقه ای به رنگ صورتی دیده می شود.

نگ فلسها ی استیو قبل از رسیدن ( در حالت کال ) به نگ بنفش ولی در زمان رسیدن کانمل میوه این رنگ از بین می رود. میوه در ناحیه چشم دارای سه تاج عمیق ، رنگ فلس صورتی ، محل شروع تغییر رنگ میو از نوک ، میوه داری مزه سیرینی ، زود رس ، میزان قند 8/18 درصد ، به صورت خشک و تازه مصرف می شود. این رقم متاسفاه د رحال از بین رفتن می باشد.

 

 کد شناسایی نهال انجیر چناری: 7309 

قیمت نهال انجیر چناری ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر چناری گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر چناری- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر چناری گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر رونو  Roonoo

 

کوددهی درخت انجیر گیاهی است با رشد کم ، باردهی متوسط  تاج گسترده  جوانه انتهایی نیز و کشیده ، طرز قرار گرفتن جوانه انتهایی نسبت به شاخه راست جوانه انتهایی مخروی به قطر 6-4/5 میلی متر برگ ها متوسط به طول 15-12 سانتی متر سه مخروطی به قطر 6-45 میلی متر برگها متوسز به طول 15-12 سانتی متر  سه لبی ، پهنگ بیضی  سه لب تقریبا مساوی لب مرکزی کوتاه و سه ضلعی با نوک  تیز نسبت به دو لب دیگر کمتر رشد کرده لبهای جانبی واژ تخم مرغی نوک تیز  طول دمبرگ کمتر از 4 سانتی متر نازک در مقطع عرضی دایره ای خمیده و نیام دار که در برش عرضی کلیوی شکل سینوس دمبرگی U  شکل  و متمایل  به بسته شدن ، اندازه میوه متوسط به طول کمتر از 28 میلی متر تقریبا سفید رنگ گوشت به رنگ زرد لیمویی پالپ به رنگ قرمز روشن و فشرده و متراکم قاعذه میوه کروی پوست نازک به شکل میوه شلجمی فاقد گردن  که شکاف نمی خورد رننگ بدر مایل به سفید میزان چسبندگی دم میوه به میوه خیلی زیاد ایت  طول دم برگ بر خلاف سایر میوه های انجیر خیلی کشیده و میله ای  می باشد منفذ باز ( قسمت داخلی استیول قابل دیدن است) میوه ابدار و شیرین ، زود رس ، جنبه تازه خوری دارد میزان قند 20 درصد مردم محلی جهت دفع کرمک روده خوردن ان را قبل از صبحانه مفید می دانند.

 

 کد شناسایی نهال انجیر رونو: 7310 

قیمت نهال انجیر رونو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر رونو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر رونو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر رونو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر کشکی  Kashky

 

آفات و بیماریهای انجیر گیاهی است  با رشد متوسز و باروری کم رنگ شاخه خردلی باز نقاط حاصل از ریزش فلسهای اطراف ج.انه انتهایی به صورت یک خط تقریبا پیوسته در اطراف گرده دیده می شود جوانه انتهایی کند و بدون نوک مخروطی و به رنگ سبز می باشد برگ متوسط به طول 18-16 سانتی متر و عرض 14-11 سانتی متر سبز می باشد  برگ متوسط به طول 18-16 سانتی متر و عرض 14-11 سانتی متر و سه لبی و تقریبا متقارن لبها بدون بریدگی اندازه سه لب تقریبا با هم برابر است. پهنگ بیضی سینوسها باز و به شکل U  لبها هم پوانی ندارند  زاویه نوک لبه مرکزی تقریبا 90 درجه و به شکل پنج ضلعی دیواره در طرفینن لب مرکزی محدب لب جانبی سه ضلعی سینوس دمبرگی ابرویی شکل در روی دمبرگ کمتر از 4 سانتی متر و نیام دار که در نقطع عرضی کلیوی شکل در روی یک سانتی متری انتهای دمبرگ یک شیاری وجود دارد اندازه میوه بزرگ و به قطر 39-38 میلی متر شلجمی فاقد گردن طول میوه 32-29 میلی متر رنگ میوه به ویژه در ناحیه ته میوه ابلق چشم باز واجد نقاط صمغی و براکنه جنبی بر  روی سطح میوه تعداد عدسک ها در ناحیه نوک بیشتر است عدسک به رنگ قرکز و سفید قاعده میوه پخ ضخامت پوست میوه کم میزان چسندگی دم میوه به میوه خیلی زیاد است. ط.ل دم میوه کمتر از 6 میلی متر در مقطع عرضی تخم مرغی دم میوه خمیده گوشت میوه ضخیم سفید رنگ پالپ ابدار قرمز رنگ متراکم فشرده ترش و شیرین زود رس جنبه تازه خوری دارد میزان قند17 درصد این رقم در حال حاضر در حال از بین رفتن است. و 20 میوه انواع مختلف انجیر خوراکی و برگ انواع انجیر خوراکی .

 

 کد شناسایی نهال انجیر کشکی: 7311 

قیمت نهال انجیر کشکی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر کشکی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر کشکی- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر کشکی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر سان پدرو

 

عمر درخت انجیر انجیر های نوع سان پدرو دو محصول تولید می کنند اولین محول به زیقه پارنتوکاربی تشکیل شده و اهمیت ان بیشت از دومین محصول بوده و مقدار ان از متوسط تا زیاد می باشد ولی دومین محصول احتیاج به گرده افشانی دارد در صورتی که عمل گرده افشانی صورت نگیرد میوه ها ریزش خواهند کرد چنانچه بدون گرده افشانی  بر روی درخت بمانند از کبفیت خوبی بر خوردار نخواهند گشت تشکیل و رشد و نمو میوه به طریق پارتنو کاری و غیر پارتنو کاری بر روی یک شاحه و در یک فصل یک امر غیر عادی و شگفت اور است ارقام متغلق به این نوع انجیر خوراکی مانند رقم کینگ(  King به طور تجاری کمتر مورد توجه و کشت قرار می گیرند.

 

 کد شناسایی نهال انجیر سان پدرو: 7312 

قیمت نهال انجیر سان پدرو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر سان پدرو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر سان پدرو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر سان پدرو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر معمولی

 

مرکز اصلاح نهال انجیر بعضی از ارقام این نوع انجیر علاوه بر مقدار زیاد تا متوسط محصول دوم محصول اول هم تولید می کنند ولی بیشتر ارقام این نوع انجیر محص.ل دوم را به مقدار زیاد تولید می کنند میوه های عر ردو محص.ل بدون نیاز به گرده افشانی تشکیل و رشد و نمو می کنند و تا زمان رسیدن بر روی درخت می مانند میوه ها ددرای شکفتهایی هستند که ممکن است به طریق پارتنوکاری تولید شده یا نشده باشند حالت پارتنو کاری تخت تغییرات  پیچیده عواملی محیطی ممکن است از یک محیط تا محیز دیگر متغییر باشد

 

 

 کد شناسایی نهال انجیر معمولی: 7313 

قیمت نهال انجیر معمولی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر معمولی  گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر معمولی - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر معمولی  گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر استهبان

 

نیاز آبی نهال انجیر درخت انجیر استهبان درختی است با برگهای زرد و پنجه ای برنگ سبز خاکستری که بلندی آن تا شش متر می رسید در مناطق معتدله و گرمسیر کشت می شود .درخت انجیر معمولا از سال چهارم شروع به میوه دادن می کند و تا سن بیست سالگی میوه می دهد.

 

 کد شناسایی نهال انجیر استهبان: 7314 

قیمت نهال انجیر استهبان ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر استهبان گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر استهبان- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر استهبان گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر قهوه ای

 

نیاز آبی درخت انجیر این نوع انجیر قهوه ای با طعم شیرین، پر آب است و به هر دو صورت خشک و تازه مصرف می شود.

 

 کد شناسایی نهال انجیر قهوه ای: 7315 

قیمت نهال انجیر قهوه ای ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر قهوه ای گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر قهوه ای- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر قهوه ای گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر کالی میرنا

 

نهال انجیر دیرگل این نوع انجیر، بزرگ و کم آب است و پوستش سبز و گوشتش سفید است. اکثراً به صورت خشکبار مصرف می شود. پوست ضخیمی دارد که هنگام خوردن گرفته می شود.

 

 

کد شناسایی نهال انجیر کالی میرنا: 7316 

قیمت نهال انجیر کالی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر کالی میرنا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر کالی میرنا- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر کالی میرنا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر کلسته

 

کوچک و متوسط است. پوست آن بنفش بسیار شیرین و پر آب است. به دو صورت خشک و تازه مصرف می شود.

 

 کد شناسایی نهال انجیر کلسته: 7317 

قیمت نهال انجیر کلسته ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر کلسته گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر کلسته- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر کلسته گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر کوداتا

 

متوسط. زرد و سبز، با پوست ضخیم، شیرین، سفید تا صورتی رنگ است. دانه کمی دارد و به همه شکل مصرف می شود.

 

 کد شناسایی نهال انجیر کوداتا: 7318 

قیمت نهال انجیر کوداتا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر کوداتا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر کوداتا- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر کوداتا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال انجیر میسیشن

 

بادمجانی رنگ با گوشت قرمز، بسیار خوشمزه، آبدار، بافت سفت قابل جویدن دارد. به صورت تازه و خشک هم استفاده می شود.

 

 کد شناسایی نهال انجیر میسیشن: 7319 

قیمت نهال انجیر میسیشن ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال انجیر میسی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال انجیر قلمه ای) 

قیمت نهال انجیر میسیشن- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال انجیر میسیشن گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال انجیر پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انجیر و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال انجیر،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انجیر با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

بذر انجیر-انجیر-نهال انجیر-نهال1ساله یکساله انجیر-نهال 2ساله دوساله انجیر-نهال 3ساله سه ساله انجیر -روش کاشت نهال انجیر-خواص انجیر-خواص هسته انجیر-ارقام انجیر-ارقام تجاری انجیر-فروش نهال انجیر-خرید نهال انجیر-انواع نهال انجیر-بهترین رقم انجیر-فروش بذر انجیر -خرید بذر انجیر-بهترین نوع نهال انجیر-قیمت نهال انجیر -پرورش انجیر-تکثیر درخت انجیر-نهال انجیر پاکوتاه-انواع انجیر پا کوتاه-خرید نهال انجیر پاکوتاه-فروش نهال انجیر پاکوتاه-ارقام انجیر پاکوتاه-اسم انواع انجیر-انواع انجیر-لیست قیمت انواع نهال انجیر-فروش نهال اصلاح شده انجیر-خرید نهال اصلاح شده انجیر-فروش نهال انجیر در تهران-فروش نهال انجیر در کرج-فروش نهال اصلاح شده انجیر در تهران-فروش نهال اصلاح شده انجیر در کرج-ارقام نهال انجیر-فروش نهال انجیر از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت انجیر-بهترین نوع انجیر -درخت انجیر-فروش نهال سایز بزرگ انجیر-فروش نهال بن دار انجیر-فروش درخت انجیر-خرید نهال سایز بزرگ انجیر-خرید نهال بن دار انجیر-خرید درخت انجیر-نهالستان انجیر-مرکز فروش نهال انجیر-پرورش نهال انجیر-فاصله کاشت درخت انجیر-زمان هرس درخت انجیر -پرورش درخت انجیر در گلدان-نیاز آبی درخت انجیر-نگهداری درخت انجیر در گلدان-نیاز آبی درخت انجیر-قلمه زدن درخت انجیر-انواع انجیر در ایران-نحوه نگهداری درخت انجیر-کاشت هسته انجیر-درخت انجیر زینتی--قیمت انجیر-قیمت نهال انجیر-انجیر و لاغری-نهال انجیر شناسنامه دار-تکثیر درخت انجیر-فصل برداشت انجیر -نحوه کاشت درخت انجیر-روش کاشت درخت انجیر-درخت انجیر-آموزش پیوند زدن درخت انجیر- هرس درخت انجیر-سمپاشی درخت انجیر-بیماریهای درخت انجیر-نگهداری درخت انجیر-تقویت درخت انجیر-عمر درخت انجیر-باغ انجیر-کاشت انجیر در خانه-زمان کاشت نهال انجیر-احداث باغ انجیر-قیمت انجیر-نهال انجیر-خرید نهال انجیر-ارقام نهال انجیر-شکوفه درخت انجیر-علت ریزش میوه انجیر-فاصله کاشت درخت انجیر-عکس درخت انجیر-میزان باردهی درخت انجیر-ارتفاع درخت انجیر-میزان باردهی درخت انجیر-بهترین زمان کاشت نهال انجیر-میزان باردهی درخت انجیر-انجیر بدون شاخه-آبیاری درخت انجیر-نام انواع انجیر-بهترین نهال انجیر-قیمت نهال انجیر پیوندی-مشخصات انجیر پیوندی-قیمت نهال انجیر-فروش نهال انجیر-درخت انجیر دیرگل-کاشت دانه انجیر-کاشت درخت انجیر-میزان باردهی درخت انجیر-انواع درخت انجیر-قیمت نهال انجیر اصلاح شده-انجیر میوه کدام فصل است-قیمت انجیر خشک-انواع نهال انجیر در ایران-قیمت نهال انجیر استهبان-شاه انجیر-نهال انجیر دیم-فروش نهال انجیر دیم-خرید نهال انجیر دیم-انواع نهال انجیر دیم