ارقام نهال مثمر

ارقام نهال خرمالو

 

نهال خرمالو (Diospyros Spp.)

 

ارقام نهال خرمالو این گیاه از تیره آبنوس (Ebenaceae) و درخت دایم سبز یا خزان پذیر می باشند. برخی از گونه های آن همانند خرمالوی ورجینیانا (D. virginiana) بومی و برخی دیگر مثل خرمالوی خرمندی (D.latus L.) بومی آسیا با میوه های کوچک  و پردانه و بالاخره برخی از گونه های خرمالو همانند خرمالوی معمولی بومی چین است که بهترین گونه برای تولید میوه می باشد. اکثر ارقام خرمالو نظیر خرمالوی ورجینیانا از هر دو طریق بکرباری و گرده افشانی میوه تولید می کنند. گرده افشانی توسط حشرات انجام می گیرد و میوه های تلقیح یافته حاوی هشت عدد دانه می باشند. نوع میوه خرمالو، سته می باشد. میوه های بکر بار دارای گوشت روشن تر و گس تر نسبت به میوه های دانه دار می باشند. میوه خرمالو در هنگام نارس طعم گس دارد و میوه های این گیاه بعد از برداشت قادر به رسیدن می باشند. به طور کلی میوه های بکربار کیفیت بهتری نسبت به میوه های دانه دار دارند. جوانه های جانبی شاخه های یکساله حاوی سه عدد فلس و جوانه انتهایی بدون فلس می باشند. گل های نر روی گل آذین گرزن قرار می گیرند. خرمالو از درختان میوه مناطق گرمسیری بشمار می آید و سرماهای دیررس بهاره می تواند به شاخساره های این گیاه آسیب وارد کند. مقاومت خرمالو به سرمای زمستانه همانند انار تا ۱۰- درجه سانتی گراد می باشد. نیاز سرمای جوانه های این درخت 4۰۰-۱۰۰ ساعت زیر ۷ درجه سانتی گراد می باشد. برخی از ارقام خرمالو سرمای ۱۸- درجه سانتی گراد را نیز تحمل می کنند. خاک های سبک قابل نفوذ و حاصلخیز برای پرورش خرمالو مناسب بوده و خاکهای مرطوب و با زهکشی ناکافی برای رشد این گیاه مطلوب نمی باشد. علیرغم این موضوع خرمالو به خشکی خاک حساس بوده و باید در فصول گرم سال آبیاری منظم انجام گیرد. آبیاری بیش از حد و بی رویه در طی فصل رشد موجب ریزش میوه ها می شود. فاصله کشت مناسب 6-5 متر بوده و تربیت و هدایت این درخت به روش شلجمی انجام می گیرد. ازدیاد خرمالو از طریق پیوند بر روی پایه های بذری می باشد و در ضمن می توان از پاجوش خرمالو های بکربار برای ازدیاد گیاه استفاده نمود.

 

خرمالو رقم گریت وال -نهال خرمالو گریت وال -نهال خرمالو رقم گریت وال -درخت خرمالو گریت وال -درخت خرمالو رقم گریت وال -نهال یکساله 1ساله خرمالو گریت وال -نهال دوساله 2ساله خرمالو گریت وال -نهال سه ساله 3ساله خرمالو گریت وال -نهال سایز بزرگ خرمالو گریت وال -فروش نهال خرمالو گریت وال -خرید نهال خرمالو گریت وال

 

نهال خرمالو گریت وال Great Wall

 

انواع نهال خرمالو اندازه کوچک، شکل مسطح تا چهارگوش، دارای نوارها سیاهی که در کاسه گل گسترده شده، گس، گوشت کم آب، درخت تنومند، سال آور و قابلیت رویش مطلوب را در فلوریدا دارد.

 

 

کد شناسایی نهال خرمالو گریت وال  : 6100  

قیمت نهال خرمالو گریت ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو گریت وال گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری)

قیمت نهال خرمالو گریت وال- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو گریت وال گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم ایورکا -نهال خرمالو ایورکا -نهال خرمالو رقم ایورکا -درخت خرمالو ایورکا -درخت خرمالو رقم ایورکا -نهال یکساله 1ساله خرمالو ایورکا -نهال دوساله 2ساله خرمالو ایورکا -نهال سه ساله 3ساله خرمالو ایورکا -نهال سایز بزرگ خرمالو ایورکا -فروش نهال خرمالو ایورکا -خرید نهال خرمالو  ایورکا

 

نهال خرمالو ایورکا Eureka

 

نهال خرمالو پیوندی میوه پهن، اندازه متوسط تا بزرگ، دارای چروکیدگی در کاسه گل، پوست میوه به رنگ نارنجی تا قرمز روشن، گس، کیفیت مطلوب، متحمل به خشکی و سرما، پر محصول، دیر رس، در فلوریدا رسیدگی در آبان ماه

 

 

کد شناسایی نهال خرمالو ایورکا  : 6101  

قیمت نهال خرمالو ایورکا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو ایورکا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو ایورکا- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو ایورکا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم سایی جو - نهال خرمالو سایی جو -نهال خرمالو رقم سایی جو -درخت خرمالو سایی جو -درخت خرمالو رقم سایی جو -نهال یکساله 1ساله خرمالو سایی جو -نهال دوساله 2ساله خرمالو سایی جو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو سایی جو -نهال سایز بزرگ خرمالو سایی جو -فروش نهال خرمالو سایی جو -خرید نهال خرمالو  سایی جو

 

نهال خرمالو سایی جو Saijo

 

نهال خرمالو اصلاح شده ارتفاع متوسط درخت m 7-5 و گسترش تاج m 5/3-2، درختی است مقاوم به سرما تا صفر درجه، دارای میوه با اندازه کوچک تا متوسط، گس، کیفیت و طعم مطلوب، رنگ پوست میوه زرد تیره تا نارنجی، رسیدگی در آبان ماه، میوه های رسیده قابلیت خشک شدن مناسب، باردهی هر ساله و قابلیت کشت مطلوب را در فلوریدا دارد.

 

 

کد شناسایی نهال خرمالو سایی جو: 6102  

قیمت نهال خرمالو سایی  ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو سایی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو سایی جو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو سایی جو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم یوکونو - نهال خرمالو یوکونو -نهال خرمالو رقم یوکونو -درخت خرمالو یوکونو -درخت خرمالو رقم یوکونو -نهال یکساله 1ساله خرمالو یوکونو -نهال دوساله 2ساله خرمالو یوکونو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو یوکونو -نهال سایز بزرگ خرمالو یوکونو -فروش نهال خرمالو یوکونو -خرید نهال خرمالو  یوکونو

 

نهال خرمالو یوکونو Yokono

 

نهال خرمالو زودبازده اندازه میوه بزرگ، رنگ پوست قرمز – نارنجی، گس، کیفت مطلوب، میوه دهی مناسب اما دارای ریزش میوه، انبارمانی و نگهداری خوب دارد.

 

 

کد شناسایی نهال خرمالو یوکونو : 6103  

قیمت نهال خرمالو یوکونو   ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو یوکونو  گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو یوکونو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو یوکونو  گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم تاموپان - نهال خرمالو تاموپان -نهال خرمالو رقم تاموپان -درخت خرمالو تاموپان -درخت خرمالو رقم تاموپان -نهال یکساله 1ساله خرمالو تاموپان -نهال دوساله 2ساله خرمالو تاموپان -نهال سه ساله 3ساله خرمالو تاموپان -نهال سایز بزرگ خرمالو تاموپان -فروش نهال خرمالو تاموپان -خرید نهال خرمالو تاموپان

 

نهال خرمالو تاموپان Tamopan

 

بهترین نهال خرمالو دارای میوه پهن و عریض، بعضی وقت ها چهارگوش با تو رفتگی در اطراف وسط، دارای عرض cm 5/12-5/7، پوست میوه ضخیم به رنگ نارنجی – قرمز، گوشت میوه نارنجی روشن، گس تا زمان رسیدگی کامل، در هنگام رسیدگی شیرین و آبدار، بدون بذر، متوسط، در آبان ماه رسیده و جزء ارقام دیر رس است.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو تاموپان : 6104  

قیمت نهال خرمالو تاموپان ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو تاموپان گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو تاموپان- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو تاموپان گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم تریومف - نهال خرمالو تریومف -نهال خرمالو رقم تریومف -درخت خرمالو تریومف -درخت خرمالو رقم تریومف -نهال یکساله 1ساله خرمالو تریومف -نهال دوساله 2ساله خرمالو تریومف -نهال سه ساله 3ساله خرمالو تریومف -نهال سایز بزرگ خرمالو تریومف -فروش نهال خرمالو تریومف -خرید نهال خرمالو  تریومف

 

نهال خرمالو تریومف Triumph

 

قیمت نهال خرمالو میوه پهن، گوجه ای یا کمی زاویه دار و کشیده، اندازه کوچک تا متوسط، پوست زرد – نارنجی – قرمز تیره، گوشت زرد – قرمز، بافت نرم و پر آب، بدون بذر با دارای 8-5 عدد بذر، دارای تانن تا زمان رسیدگی کامل، سپس شیرین، دارای کیفتی بالا، میان رس تا دیر رس از اواسط شهریور تا اواسط آذر ماه برداشت می شود.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو تریومف : 6105  

قیمت نهال خرمالو تریومف ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو تریومف گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو تریومف- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو تریومف گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم هونان رد - نهال خرمالو هونان رد -نهال خرمالو رقم هونان رد -درخت خرمالو هونان رد -درخت خرمالو رقم هونان رد -نهال یکساله 1ساله خرمالو هونان رد -نهال دوساله 2ساله خرمالو هونان رد -نهال سه ساله 3ساله خرمالو هونان رد -نهال سایز بزرگ خرمالو هونان رد -فروش نهال خرمالو هونان رد -خرید نهال خرمالو  هونان رد

 

نهال خرمالو هونان رد Honan Red

 

فروش نهال خرمالو درختی است بلند و قوی، میوه کوچک پهن شده، مدور با پوست نازک، پوست و گوشت میوه رسیده به رنگ نارنجی – قرمز، خیلی شیرین و پر آب، بسیار عالی برای مصارف تازه و خشک کردن، از اواسط تا اواخر پاییز رسیده و قابل برداشت است.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو هونان رد : 6106  

قیمت نهال خرمالو هونان ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو هونان گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو هونان - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو هونان گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم هاچیا (هاشیا)- نهال خرمالو هاچیا (هاشیا)-نهال خرمالو رقم هاچیا (هاشیا)-درخت خرمالو هاچیا (هاشیا)-درخت خرمالو رقم هاچیا (هاشیا)-نهال یکساله 1ساله خرمالو هاچیا (هاشیا)-نهال دوساله 2ساله خرمالو هاچیا (هاشیا)-نهال سه ساله 3ساله خرمالو هاچیا (هاشیا)-نهال سایز بزرگ خرمالو هاچیا (هاشیا)-فروش نهال خرمالو هاچیا (هاشیا)-خرید نهال خرمالو  هاچیا (هاشیا)

 

نهال خرمالو هاچیا (هاشیا) Hachiya

 

خرید نهال خرمالو درخت قوی و تنومند، گسترش شاخه ها به طرف بالا، به تابستان گرم برای رسیدت میوه نیاز دارد. ارتفاع درخت بالغ m 9-5/7 با یک گسترش تاج m 4-3 می باشد. دارای میوه بزرگ تا خیلی بزرگ، میوه آن چهارگوش تر و قسمت بالای آن فرو رفته تر از خرمالوی معمولی است. میوه ها بلوطی شکل، به طول 9 و عرض cm 8، وزن متوسط حدود g 210، پوست براق و به رنگ نارنجی – قرمز تیره و گوشت زرد – نارنجی تیره که رنگ آن تا حدودی تیره تر از خرمالوی معمولی است و برگ های آن نیز درشت تر است. طعم گس تا زمان رسیدگی کامل، در زمان رسیدگی نرم، شیرین و پر آب، بدون

بذر یا با تعداد کمی بذر، دیررس از اواسط تا اواخر پاییز می رسد، اندازه میوه بستگی به میزان محصول درخت، آب و هوا، رطوبت خا و حاصلخیزی آن دارد. در اثر هرس صحیح و به وجود آوردن شاخه بندی محکم تحمل درخت در نگهداری بار زیاد می شود و در برخی درختان تا kg 500 محصول بر روی یک درخت دیده شده است.

 

 

کد شناسایی نهال خرمالو هاچیا : 6107  

قیمت نهال خرمالو هاچیا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو هاچیا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو هاچیا - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو هاچیا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم تانناشی - نهال خرمالو تانناشی -نهال خرمالو رقم تانناشی-درخت خرمالو تانناشی -درخت خرمالو رقم تانناشی -نهال یکساله 1ساله خرمالو تانناشی -نهال دوساله 2ساله خرمالو تانناشی -نهال سه ساله 3ساله خرمالو تانناشی - نهال سایز بزرگ خرمالو تانناشی - فروش نهال خرمالو تانناشی -خرید نهال خرمالو  تانناشی

 

نهال خرمالو تانناشی Tanenashi

 نهالستان خرمالو

تولید نهال خرمالو مشهورترین واریته گس است. رقم دارای میوه های بزرگ تا خیلی بزرگ، مخروطی شکل تا گرد، پوست میوه ضخیم به رنگ زرد روشن یا

نارنجی که در نهایت به رنگ نارنجی – قرمز تغییر می کند. گوشت میوه زرد – نارنجی تا قرمز و شیرین، گس تا زمان نرم شدن، پر رشد، پر بار، به طول 8 و عرض cm 5/8، با دوام و بیشتر بر روی درخت باقی می ماند. باروری آن از نوع هاچیا منظم تر است. میوه این نوع در مقابل حمله پاره ای از قارچ ها ضعیف بوده و در نتیجه انتهای آن ترک می خورد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو تانناشی : 6108  

قیمت نهال خرمالو تانناشی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو تانناش گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو تانناشی - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو تانناشی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم تزورا - نهال خرمالو تزورا -نهال خرمالو رقم تزورا -درخت خرمالو تزورا -درخت خرمالو رقم تزورا -نهال یکساله 1ساله خرمالو تزورا -نهال دوساله 2ساله خرمالو تزورا -نهال سه ساله 3ساله خرمالو تزورا - نهال سایز بزرگ خرمالو تزورا - فروش نهال خرمالو تزورا -خرید نهال خرمالو  تزورا

 

نهال خرمالو تزورا Tsuru

نهالستان خرمالو پیوندی

میوه دارای شکل مخروطی کشیده، به طول 5/8 و عرض cm 6، پوست روشن قرمز – نارنجی، گوشت زرد نارنجی تا زرد تیره، زبر، شکوفه های زرشکی، گس تا زمان رسیدگی کامل، بدون بذر یا دارای تعداد کمی بذر و خیلی دیررس می باشد.

 

 

 کد شناسایی نهال خرمالو تزورا : 6109  

قیمت نهال خرمالو تزورا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو تزورا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو تزورا - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو تزورا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم ارموند - نهال خرمالو ارموند -نهال خرمالو رقم ارموند -درخت خرمالو ارموند -درخت خرمالو رقم ارموند -نهال یکساله 1ساله خرمالو ارموند -نهال دوساله 2ساله خرمالو ارموند -نهال سه ساله 3ساله خرمالو ارموند - نهال سایز بزرگ خرمالو ارموند - فروش نهال خرمالو ارموند -خرید نهال خرمالو  ارموند

 نهالستان خرمالو موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال

نهال خرمالو ارموند Ormond

 نهالستان خرمالو جهاد کشاورزی

میوه مخروطی کشیده، به طول 5/6 و عرض cm 7/4، پوست زرد – قرمز، گوشت قرمز – نارنجی، پر آب، بذرهای بزرگ، گس، قابلیت انبارمانی خوب، خیلی دیررس و در فلوریدا از اواسط آبان تا آذر ماه می رسد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو ارموند : 6110  

قیمت نهال خرمالو ارموند ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو ارموند گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو ارموند - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو ارموند گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم شنگ - نهال خرمالو شنگ -نهال خرمالو رقم شنگ -درخت خرمالو شنگ -درخت خرمالو رقم شنگ -نهال یکساله 1ساله خرمالو شنگ -نهال دوساله 2ساله خرمالو شنگ -نهال سه ساله 3ساله خرمالو شنگ - نهال سایز بزرگ خرمالو شنگ - فروش نهال خرمالو شنگ -خرید نهال خرمالو شنگ

 

نهال خرمالو شنگ Sheng

 

فروش انواع نهال خرمالو پهن دارای رگه و چروکیدگی در کاسه گل، گس و قابض، پر رشد، پر بار و در فلوریدا مشهور می باشد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو شنگ : 6111  

قیمت نهال خرمالو شنگ ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو شنگ گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو شنگ - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو شنگ گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی - نهال خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی -نهال خرمالو رقم هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی -درخت خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی -درخت خرمالو رقم هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی -نهال یکساله 1ساله خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی -نهال دوساله 2ساله خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی -نهال سه ساله 3ساله خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی - نهال سایز بزرگ خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی - فروش نهال خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی -خرید نهال خرمالو  هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی

 

نهال خرمالو هیراتانناشی ، خرمالوی معمولی Hiratanenashi

 

خرید انواع نهال خرمالو تیپ رشد درخت گستردده، شکل میوه مدور، بسیاری مواقع چهارگوش، گس، پوست ضخیم، بدون بذر، با کیفیت بالا، بعد از خشک کردن مدت زمان کمی قابل نگهداری است. وزن متوسط میوه g 125، نسبت به

آفتاب سوختگی حساس به طوری که گاهاً میوه ها دچار آفتاب سوختگی می شوند. تشکیل میوه در اردیبهشت ماه و تاریخ برداشت آن معمولاً در اوایل آبان ماه است.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو هیراتانناشی: 6112  

قیمت نهال خرمالو هیرا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو هیرا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو هیرا- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو هیرا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم یوتسومیزو - نهال خرمالو یوتسومیزو -نهال خرمالو رقم یوتسومیزو -درخت خرمالو یوتسومیزو - -نهال یکساله 1ساله خرمالو یوتسومیزو -نهال دوساله 2ساله خرمالو یوتسومیزو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو یوتسومیزو - نهال سایز بزرگ خرمالو یوتسومیزو - فروش نهال خرمالو یوتسومیزو -خرید نهال خرمالو  یوتسومیزو

 

نهال خرمالو یوتسومیزو Yotsumizo

 

هرس درخت خرمالو میوه دارای انداره کوچ تا متوسط، گش، غالباً بدون بذر، شیرین، میوه دهی خوب، عمدتاً به صورت خشک شده استفاده می شود.

 

کد شناسایی نهال خرمالو یوتسومیزو: 6113  

قیمت نهال خرمالو یوتسو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو یوتسو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو یوتسو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو یوتسو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم تاباتا - نهال خرمالو تاباتا -نهال خرمالو رقم تاباتا -درخت خرمالو تاباتا -درخت خرمالو رقم تاباتا -نهال یکساله 1ساله خرمالو تاباتا -نهال دوساله 2ساله خرمالو تاباتا -نهال سه ساله 3ساله خرمالو تاباتا - نهال سایز بزرگ خرمالو تاباتا - فروش نهال خرمالو تاباتا -خرید نهال خرمالو  تاباتا

 

نهال خرمالو تاباتا Taubata

 

کوددهی و تغذیه درخت خرمالو دارای میوه گرد مختصری پهن، اندازه بزرگ، گوشت به رنگ زرد، خیلی قابض، فسادپذیری بالا و فقط 4-3 روز پس از رسیدن می ماند.

 

کد شناسایی نهال خرمالو تاباتا: 6114  

قیمت نهال خرمالو تاباتا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو تاباتا  گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو تاباتا - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو تاباتا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

خرمالو رقم کوستاتا - نهال خرمالو کوستاتا -نهال خرمالو رقم کوستاتا -درخت خرمالو کوستاتا -درخت خرمالورقم کوستاتا -نهال یکساله 1ساله خرمالو کوستاتا -نهال دوساله 2ساله خرمالو کوستاتا -نهال سه ساله 3ساله خرمالو کوستاتا - نهال سایز بزرگ خرمالو کوستاتا - فروش نهال خرمالو کوستاتا -خرید نهال خرمالو  کوستاتا

 

نهال خرمالو کوستاتا Costat

 

آفات و بیماریهای خرمالو شکل میوه مخروطی و بسیاری مواقع چهارگوش، نوک تیز، اندازه متوسط، به طول 5/6 و عرض cm 5/5، رنگ پوست زرد عنابی، رنگ گوشت زرد روشن، بدون بذر یا دارای گوشت تیره و تعداد کمی بذر، گس تا زمانی که برسد. سپس شیرین، زمان رسیدن در فلوریدا از مهر تا آبان ماه، قابلیت نگهداری خیلی خوب، این گونه یک رقم تجاری و بسیار مرغوب می باشد.

 

 

کد شناسایی نهال خرمالو کوستاتا : 6115  

قیمت نهال خرمالو کوستاتا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو کوستا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو کوستاتا - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو کوستاتا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم فویوکاکی - نهال خرمالو فویوکاکی -نهال خرمالو رقم فویوکاکی -درخت خرمالو فویوکاکی -درخت خرمالورقم فویوکاکی -نهال یکساله 1ساله خرمالو فویوکاکی -نهال دوساله 2ساله خرمالو فویوکاکی -نهال سه ساله 3ساله خرمالو فویوکاکی - نهال سایز بزرگ خرمالو فویوکاکی - فروش نهال خرمالو فویوکاکی -خرید نهال خرمالو  فویوکاکی

 

نهال خرمالو فویوکاکی Fuyu Kaki

 مرکز اصلاح نهال خرمالو

عمر درخت خرمالو مهمترین واریته غیرقابض بوده که در جهان رشد و پرورش می یابد. به آن خرمالوی سیبی نیز می گویند. دارای درختی زیبا و جذاب، تیپ درخت افراشته و محصول فراوانی تولید می کند. در آب و هوای خنک و گرم رشد می کند. رنگ برگ این نوع در فصل پاییز به رنگ قرمز ارغوانی در می آید. این رقم منحصراً گل های ماده به وجود می آورد و میوه بدون تلقیح تشکیل می شود. مقدار محصول یک درخت به طور متوسط از kg 100-20 در سال متغیر می باشد. میوه ها دارای اندازه متوسط تا بزرگ و شبیه سیب گلدن کمی بزرگتر می باشد و دارای طول 5 و عرض cm 7 است.

وزن میوه از g 250-100 متغیر است. رسیدگی میوه در آبان و آذر ماه که میوه را می توان نزدیک به رسیدن و رنگ گرفتن مصرف نمود که طعم مطبوعی دارد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو فویوکاکی: 6116  

قیمت نهال خرمالو فویو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو فویوگلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو فویو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو فویوگلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم هانافویو - نهال خرمالو هانافویو -نهال خرمالو رقم هانافویو -درخت خرمالو هانافویو -درخت خرمالورقم هانافویو -نهال یکساله 1ساله خرمالو هانافویو -نهال دوساله 2ساله خرمالو هانافویو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو هانافویو - نهال سایز بزرگ خرمالو هانافویو - فروش نهال خرمالو هانافویو -خرید نهال خرمالو  هانافویو

 

نهال خرمالو هانافویو Hana Fuyu

 

نیاز آبی نهال خرمالو درختی است کوچک، میوه پهن، بدون گسی، معمولاً بدون بذر، میان رس تا دیررس، میوه دهی منظم، عملکرد پایین، میوه مستعد ریزش بی موقع و زود هنگام، معمولاً در شمال فلوریدا یافت می شود.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو هانافویو: 6117  

قیمت نهال خرمالو هاناریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو هانا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو هانا- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو هانا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم گوشو، گیانت فویو، آگوشو - نهال خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو -نهال خرمالو رقم گوشو، گیانت فویو، آگوشو -درخت خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو -درخت خرمالورقم گوشو، گیانت فویو، آگوشو -نهال یکساله 1ساله خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو -نهال دوساله 2ساله خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو - نهال سایز بزرگ خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو - فروش نهال خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو -خرید نهال خرمالو  گوشو، گیانت فویو، آگوشو

 

نهال خرمالو گوشو، گیانت فویو، آگوشو Gosho/Giant Fuyu/OGosho

 

نیاز آبی درخت خرمالو درخت کم رشد، دارای میوه بزرگ، گرد پهن، پوست میوه نارنجی متمایل به قرمز، بدون گسی، شیرین، بدون بذر یا با تعداد کمی بذر، گوشت میوه دارای کیفیت بالا و شیرین تر از فویو اما عملکرد پایین دارد، زیرا میوه های نابالغ ریزش می نمایند. میوه در مهر ماه می رسد.

 

کد شناسایی نهال خرمالو گوشو: 6118  

قیمت نهال خرمالو گوشو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو گوشو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو گوشو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو گوشو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم هاناگوشو - نهال خرمالو هاناگوشو -نهال خرمالو رقم هاناگوشو -درخت خرمالو هاناگوشو -درخت خرمالورقم هاناگوشو -نهال یکساله 1ساله خرمالو هاناگوشو -نهال دوساله 2ساله خرمالو هاناگوشو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو هاناگوشو - نهال سایز بزرگ خرمالو هاناگوشو - فروش نهال خرمالو هاناگوشو -خرید نهال خرمالو  هاناگوشو

 

نهال خرمالو هاناگوشو Hana gosho

 

نهال خرمالو دیرگل میوه دارای کیفیت بسیار مطلوب، رنگ پوست نارنجی تیره، کمبود گل های نر، در فلوریدا به تدریج در حال از بین رفتن است.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو هاناگوشو: 6119  

قیمت نهال خرمالوهاناگوشو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو هانا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو هاناگوشو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو هانا گوشوگلدانی/نایلکس : 25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم اوکوگوشو - نهال خرمالو اوکوگوشو -نهال خرمالو رقم اوکوگوشو -درخت خرمالو اوکوگوشو -درخت خرمالورقم اوکوگوشو -نهال یکساله 1ساله خرمالو اوکوگوشو -نهال دوساله 2ساله خرمالو اوکوگوشو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو اوکوگوشو - نهال سایز بزرگ خرمالو اوکوگوشو - فروش نهال خرمالو اوکوگوشو -خرید نهال خرمالو  اوکوگوشو

 

نهال خرمالو اوکوگوشو Okugosho

 

نهال خرمالو پایه رویشی با اندازه متوسط، تاج گسترده، گل های نر مشخصی داشته و مناسب گرده افشانی است. میوه دارای اندازه متوسط و مدور، پوست میوه نارنجی تا قرمز کامل، گوشت میوه شیرین و بافت خوب، طعم مطلوب و در اوائل آبان ماه می رسد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو اوکوگوشو: 6120  

قیمت نهال خرمالو اوکو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو اوکو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو اوکو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو اوکو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم جامبو -نهال خرمالو جامبو -نهال خرمالو رقم جامبو -درخت خرمالو جامبو -درخت خرمالورقم جامبو -نهال یکساله 1ساله خرمالو جامبو -نهال دوساله 2ساله خرمالو جامبو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو جامبو - نهال سایز بزرگ خرمالو جامبو - فروش نهال خرمالو جامبو -خرید نهال خرمالو  جامبو

 

نهال خرمالو جامبو Jumbu

 

خرید نهال خرمالو پایه رویشی شباهت زیادی به فویو دارد. اما میوه مخروطی و بزرگتر، بدون گسی، قابل خوردن در زمان سفت یا نرم بودن، کیفیت خوب و رسیدگی آن دیرتر از فویو می باشد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو جامبو : 6121  

قیمت نهال خرمالو جامبو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو جامبو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو جامبو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو جامبو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم شوگاتسو -نهال خرمالو شوگاتسو -نهال خرمالو رقم شوگاتسو -درخت خرمالو شوگاتسو -درخت خرمالورقم شوگاتسو -نهال یکساله 1ساله خرمالو شوگاتسو -نهال دوساله 2ساله خرمالو شوگاتسو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو شوگاتسو - نهال سایز بزرگ خرمالو شوگاتسو - فروش نهال خرمالو شوگاتسو -خرید نهال خرمالو  شوگاتسو

 

نهال خرمالو شوگاتسو Shogatsu

 

فروش نهال خرمالو پایه رویشی دارای شکل مسطح، بدون گسی، میوه دهی زیاد، کیفیت خوب و به خوبی در فلوریدا رشد می کند.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو گاتسو: 6122  

قیمت نهال خرمالو گاتسو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو گاتسو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو گاتسو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو گاتسو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم سوروگا -نهال خرمالو سوروگا -نهال خرمالو رقم سوروگا -درخت خرمالو سوروگا -درخت خرمالورقم سوروگا -نهال یکساله 1ساله خرمالو سوروگا -نهال دوساله 2ساله خرمالو سوروگا -نهال سه ساله 3ساله خرمالو سوروگا - نهال سایز بزرگ خرمالو سوروگا - فروش نهال خرمالو سوروگا -خرید نهال  خرمالو  سوروگا

 

نهال خرمالو سوروگا Suruga

 

انواع نهال خرمالو پایه رویشی میوه بزرگ، پوست میوه به رنگ نارنجی – قرمز، گوشت میوه متراکم، بدون گسی، خیلی شیرین، قابلیت نگهداری خوب، کیفیت عالی، به راحتی بر روی درخت نرم نمی شود (میوه به جای نرم شدن اسفنجی می گردد)، دارای محصول سالیانه منظم، مناسب برای آب و هوای گرم و در آبان ماه می رسد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو سوروگا : 6123  

قیمت نهال خرمالو سورو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو سورو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو سوروگا - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو سورو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم چیرو -نهال خرمالو چیرو -نهال خرمالو رقم چیرو -درخت خرمالو چیرو -درخت خرمالورقم چیرو -نهال یکساله 1ساله خرمالو چیرو -نهال دوساله 2ساله خرمالو چیرو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو چیرو - نهال سایز بزرگ خرمالو چیرو - فروش نهال خرمالو چیرو -خرید نهال  خرمالو  چیرو

 

نهال خرمالو چیرو Jiro

 

قیمت نهال خرمالو پایه رویشی درخت تنومند و قوی و تا اندازه ای راست و قائم، بعد از فویو در ژاپن مهمترین واریته است. همچنین میوه درشت شبیه فویو، در برش تا حدی چهارگوش، بدون گسی، میوه خوشرنگ، رنگ پوست میوه نارنجی متمایل به قرمز، طعم و کیفیت عالی، قابلیت حمل با کشتی مطلوب، در اواخر مهر و اوایل آبان ماه می رسد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو چیرو : 6124  

قیمت نهال خرمالو چیرو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو چیرو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو چیرو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو چیرو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم ایچی کیکی جیرو -نهال خرمالو ایچی کیکی جیرو -نهال خرمالو رقم ایچی کیکی جیرو -درخت خرمالو ایچی کیکی جیرو -درخت خرمالورقم ایچی کیکی جیرو -نهال یکساله 1ساله خرمالو ایچی کیکی جیرو -نهال دوساله 2ساله خرمالو ایچی کیکی جیرو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو ایچی کیکی جیرو - نهال سایز بزرگ خرمالو ایچی کیکی جیرو - فروش نهال خرمالو ایچی کیکی جیرو -خرید نهال خرمالو  ایچی کیکی جیرو

 

نهال خرمالو ایچی کیکی جیرو Ichikikeijiro

 

نهال خرمالو پایه کوتاه درختی کوتاه، میوه دارای اندازه متوسط تا بزرگ، رنگ نارنجی، بدون گسی، زود رس.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو کیکی : 6125  

قیمت نهال خرمالو کیکی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو کیکی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو کیکی - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو کیکی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم مکاواجیرو -نهال خرمالو مکاواجیرو -نهال خرمالو رقم مکاواجیرو -درخت خرمالو مکاواجیرو -درخت خرمالورقم مکاواجیرو -نهال یکساله 1ساله خرمالو مکاواجیرو -نهال دوساله 2ساله خرمالو مکاواجیرو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو مکاواجیرو - نهال سایز بزرگ خرمالو مکاواجیرو - فروش نهال خرمالو مکاواجیرو -خرید نهال خرمالو  مکاواجیرو

 

نهال خرمالو مکاواجیرو Maekawajiro

 

قیمت نهال خرمالو پایه کوتاه درخت تا اندازه ای راست قامت، بایستی با واریته گرده افشان مناسبی کاشته شود تا محصول متناسب به دست آید. میوه دارای اندازه متوسط و مدور، نرم تر و دارای بریدگی کمتر از جیرو، به رنگ نارنجی خوشرنگ، دارای کیفیت خوب و شیرین و در اواسط فصل می رسد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو مکاواجیرو: 6126  

قیمت نهال خرمالو مکاوا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو مکاوا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو مکاوا- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو مکاوا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم مکاواجیرو -نهال خرمالو ایموتو -نهال خرمالو رقم ایموتو -درخت خرمالو ایموتو -درخت خرمالورقم ایموتو -نهال یکساله 1ساله خرمالو ایموتو -نهال دوساله 2ساله خرمالو ایموتو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو ایموتو - نهال سایز بزرگ خرمالو ایموتو - فروش نهال خرمالو ایموتو -خرید نهال خرمالو  ایموتو

 

نهال خرمالو ایموتو Imoto

 

خرید نهال خرمالو پایه کوتاه مشابه جیرو، پوست نارنجی – قرمز، درخت گاهی حامل گل های نر و میوه اش دارای بذر، در اواخر مهر و اوایل آبان ماه می رسد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو ایموتو: 6127  

قیمت نهال خرمالو ایموتو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو ایموتو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو ایموتو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو ایموتو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم مکا ایزو -نهال خرمالو ایزو -نهال خرمالو رقم ایزو -درخت خرمالو ایزو -درخت خرمالورقم ایزو -نهال یکساله 1ساله خرمالو ایزو -نهال دوساله 2ساله خرمالو ایزو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو ایزو - نهال سایز بزرگ خرمالو ایزو - فروش نهال خرمالو ایزو -خرید نهال خرمالو  ایزو

 

نهال خرمالو ایزو Izu

 

فروش نهال خرمالو پایه کوتاه ارتفاع درخت بین cm 5/4-5/3، با گسترش تاج m 5/3-5/2، منحصراً گل های ماده تولید می کند، در تابستان برگ ها سبز تیره و در زمان خزان قرمز و نارنجی می شود. شبیه میوه فویو و میوه دارای اندازه متوسط، پوست میوه نارنجی تیره، گوشت میوه نرم با عصاره کافی، بافت خوب و طعم بسیار مصطلوب، زود رس، از اواخر شهریور تا اواسط آبان ماه با توجه به شرایط آب و هوایی قابلیت برداشت دارد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو ایزو : 6128  

قیمت نهال خرمالو ایزو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو ایزو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو ایزو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو ایزو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم رامافورت -نهال خرمالو رامافورت -نهال خرمالو رقم رامافورت -درخت خرمالو رامافورت -درخت خرمالورقم رامافورت -نهال یکساله 1ساله خرمالو رامافورت -نهال دوساله 2ساله خرمالو رامافورت -نهال سه ساله 3ساله خرمالو رامافورت - نهال سایز بزرگ خرمالو رامافورت - فروش نهال خرمالو رامافورت -خرید نهال رامافورت

 

نهال خرمالو رامافورت Rama Forte

 

انواع نهال خرمالو پایه کوتاه میوه دارای اندازه متوسط تا بزرگ، شکل پهن، گوشت زرد تیره – نارنجی یا قهوه ای تیره وقتی که حاوی تعداد زیادی بذر است. به خوبی 10-8 روز در دمای اتاق قابل نگهداری است. عملکرد زیاد که شاخه ها ممکن است در اثر سنگینی بار بشکنند.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو رامافورت: 6129  

قیمت نهال خرمالو راما ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو راما گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو راما- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو راما گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم هیاکوم -نهال خرمالو هیاکوم -نهال خرمالو رقم هیاکوم -درخت خرمالو هیاکوم -درخت خرمالورقم هیاکوم -نهال یکساله 1ساله خرمالو هیاکوم -نهال دوساله 2ساله خرمالو هیاکوم -نهال سه ساله 3ساله خرمالو هیاکوم - نهال سایز بزرگ خرمالو هیاکوم - فروش نهال خرمالو هیاکوم -خرید نهال خرمالو  هیاکوم

 

نهال خرمالو هیاکوم Hyakume

 

درخت خیلی کم رشد بوده و شاخه ها نمی توانند بار فراوان را تحمل کنند. میوه این درخت شبیه قلب مخروطی کشیده، پوست میوه زرد کم رنگ تا نارنجی روشن، گوشت میوه قهوه ای تیره، طول و ضخامت متوسط میوه cm 10، وزن یک میوه به g 300-250 نیز می رسد. میوه این رقم از ارقام دیگر درشت تر است. کیفیت میوه پس از رسیدن کامل مطبوع و لذیذ خواهد بود، طعم شیرین، بافت سفت و آبدار، میان رس.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو هیاکوم : 6130  

قیمت نهال خرمالو هیاکوم ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو هیاکوم گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو هیاکوم - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو هیاکوم گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم یاماتوهیاکوم -نهال خرمالو یاماتوهیاکوم -نهال خرمالو رقم یاماتوهیاکوم -درخت خرمالو یاماتوهیاکوم -درخت خرمالورقم یاماتوهیاکوم -نهال یکساله 1ساله خرمالو یاماتوهیاکوم -نهال دوساله 2ساله خرمالو یاماتوهیاکوم -نهال سه ساله 3ساله خرمالو یاماتوهیاکوم - نهال سایز بزرگ خرمالو یاماتوهیاکوم - فروش نهال خرمالو یاماتوهیاکوم -خرید نهال خرمالو  یاماتوهیاکوم

 

نهال خرمالو یاماتوهیاکوم Yamato Hyakume

 

درختی بزرگ، میوه ها به رنگ قرمز و میوه دهی سنگین.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو یاماتوهیاکوم: 6131  

قیمت نهال خرمالو یاماتو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو یاماتو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو یاماتو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو یاماتو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم چاکلیت -نهال خرمالو چاکلیت -نهال خرمالو رقم چاکلیت -درخت خرمالو چاکلیت -درخت خرمالورقم چاکلیت -نهال یکساله 1ساله خرمالو چاکلیت -نهال دوساله 2ساله خرمالو چاکلیت -نهال سه ساله 3ساله خرمالو چاکلیت - نهال سایز بزرگ خرمالو چاکلیت - فروش نهال خرمالو چاکلیت -خرید نهال خرمالو  چاکلیت

 

نهال خرمالو چاکلیت Chocolate

 

درخت بزرگ و پر رشد، ارتفاع درخت بالغ به طور متوسط m 5/7-6 و گسترش تاج آن m 5/4-3 می باشد. برگ ها در بهار سبز، در تابستان سبز تیره و در زمان خزان نارنجی رنگ می شود. میزان تولید متوسط تا زیاد، تولید شکوفه های نر فراوان، میوه کوچک تا متوسط، شکل کشیده تا مخروطی، میوه خیلی خوشمزه و شیرین، پوست میوه نارنجی متمایل به قرمز، در اواخر مهر تا اوایل آبان ماه می رسد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو چاکلیت : 6132  

قیمت نهال خرمالو چاکلیت ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو چاکلیت گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو چاکلیت - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو چاکلیت گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم زنگی، زنگی مارو -نهال خرمالو زنگی، زنگی مارو -نهال خرمالو رقم زنگی، زنگی مارو -درخت خرمالو زنگی، زنگی مارو -درخت خرمالورقم زنگی، زنگی مارو -نهال یکساله 1ساله خرمالو زنگی، زنگی مارو -نهال دوساله 2ساله خرمالو زنگی، زنگی مارو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو زنگی، زنگی مارو - نهال سایز بزرگ خرمالو زنگی، زنگی مارو - فروش نهال خرمالو زنگی، زنگی مارو -خرید نهال خرمالو  زنگی، زنگی مارو

 

نهال خرمالو زنگی، زنگی مارو Zengi/Zengimaru

 

میوه گرد یا گرد پهن، به طور 5/4 و عرض cm 6/5، پوست نارنجی – قرمز تیره یا زرد – قرمز، گوشت تیره، شیرین حتی وقتی سفت است، دارای تعدادی بذر، زود رس، کیفیت متوسط، این رقم قادر به تولید هر دو نوع میوه دانه دار و بی دانه می باشد که میوه های دانه دار آن حدود تیر ماه و بی دانه ها در دی ماه قابل برداشت می باشند.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو زنگی مارو: 6133  

قیمت نهال خرمالو زنگی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو زنگی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو زنگی- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو زنگی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم مارو -نهال خرمالو مارو -نهال خرمالو رقم مارو -درخت خرمالو مارو -درخت خرمالورقم مارو -نهال یکساله 1ساله خرمالو مارو -نهال دوساله 2ساله خرمالو مارو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو مارو - نهال سایز بزرگ خرمالو مارو - فروش نهال خرمالو مارو -خرید نهال خرمالو  مارو

 

نهال خرمالو مارو Maru

 

درخت پر رشد و پر بار و جزء درختان میوه زینتی به آن خرمالوی کافوری نیز گفته می شود که به عنوان ادویه و چاشنی استفاده می شود. اندازه میوه کوچک تا متوسط، پر آب، شیرین، خوشمزه، کیفیت خوب بعد از رسیدن، پوست میوه به رنگ نارنجی – قرمز براق و جذاب، گئشت میوه تیره، دارای خاصیت انبارمانی و حمل با کشتی مطلوب می باشد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو مارو : 6134  

قیمت نهال خرمالو مارو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو مارو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو مارو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو مارو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم گایلی -نهال خرمالو گایلی -نهال خرمالو رقم گایلی -درخت خرمالو گایلی -درخت خرمالورقم گایلی -نهال یکساله 1ساله خرمالو گایلی -نهال دوساله 2ساله خرمالو گایلی -نهال سه ساله 3ساله خرمالو گایلی - نهال سایز بزرگ خرمالو گایلی - فروش نهال خرمالو گایلی -خرید نهال خرمالو  گایلی

 

نهال خرمالو گایلی Gailey

 

دارای میوه گرد تا مخروطی با نوک گرد، پوست میوه به رنگ قرمز کم رنگ و دارای نقاط ریز، گوشت میوه تیره، سفت، طعم مناسب، پر آب، حامل گل های نر زیاد و منظم، واریته ای عالی برای گرده افشانی و تلقیح، برگ های پاییزی زیبا و جزء یکی از درختان زینتی محسوب می شود.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو گایلی : 6135  

قیمت نهال خرمالو گایلی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو گایلی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو گایلی - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو گایلی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم اوکام -نهال خرمالو اوکام -نهال خرمالو رقم اوکام -درخت خرمالو اوکام -درخت خرمالورقم اوکام -نهال یکساله 1ساله خرمالو اوکام -نهال دوساله 2ساله خرمالو اوکام -نهال سه ساله 3ساله خرمالو اوکام - نهال سایز بزرگ خرمالو اوکام - فروش نهال خرمالو اوکام -خرید نهال خرمالو  اوکام

 

نهال خرمالو اوکام Okame

 

میوه دارای اندازه بزرگ، به شکل گرد تا کشیده، به طول 5/5 و عرض cm 8، پوست زرد – نارنجی تا قرمز روشن با رگه های نازنک، گوشت روشن اما در مرکز قهوه ای، بذرهای گرد بعضی زمان ها بدون بذر، شیرین، کیفیت بسیار خوب، پر بار، زود رس، در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه می رسد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو اوکام : 6136  

قیمت نهال خرمالو اوکام ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو اوکام گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو اوکام- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو اوکام گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم نیشی موراواز -نهال خرمالو نیشی موراواز -نهال خرمالو رقم نیشی موراواز -درخت خرمالو نیشی موراواز -درخت خرمالورقم نیشی موراواز -نهال یکساله 1ساله خرمالو نیشی موراواز -نهال دوساله 2ساله خرمالو نیشی موراواز -نهال سه ساله 3ساله خرمالو نیشی موراواز - نهال سایز بزرگ خرمالو نیشی موراواز - فروش نهال خرمالو نیشی موراواز -خرید نهال خرمالو  نیشی موراواز

 

نهال خرمالو نیشی موراواز Nishimura Wase

 

به آن کیک قهوه خرمالو نیز می گویند. میوه در اندازه متوسط مخروطی، مدور تا پهن شده، رنگ پوست نارنجی، در شهریور ماه می رسد، حامل گل های نر، دارای طعم دارچینی شیرین، با رقم فویو گرده افشانی می شود و یک ماه زودتر از فویو قابل برداشت است.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو موراواز: 6137  

قیمت نهال خرمالو موراواز ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو موراواز گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو موراواز - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو موراواز گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم تابر-23-نهال خرمالو تابر-23-نهال خرمالو رقم تابر-23-درخت خرمالو تابر-23-درخت خرمالورقم تابر-23 -نهال یکساله 1ساله خرمالو تابر-23-نهال دوساله 2ساله خرمالو تابر-23-نهال سه ساله 3ساله خرمالو تابر-23- نهال سایز بزرگ خرمالو تابر-23- فروش نهال خرمالو تابر-23-خرید نهال خرمالو  تابر-

 

نهال خرمالو تابر Taber

 

شکل میوه گرد و پهن، با نوک مسطح، اندازه کوچک تا متوسط، پوست قرمز تیره منقوط، گوشت قهوه ای تیره، شیرین، کیفیت خوب، بدون گسی و شروع رسیدگی آن در مهر ماه می باشد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو تابر : 6138  

قیمت نهال خرمالو تابر ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو تابر گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو تابر - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو تابر گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم تابر -129-نهال خرمالو تابر -129-نهال خرمالو رقم تابر -129-درخت خرمالو تابر -129-درخت خرمالورقم تابر -129-نهال یکساله 1ساله خرمالو تابر -129-نهال دوساله 2ساله خرمالو تابر -129-نهال سه ساله 3ساله خرمالو تابر -129- نهال سایز بزرگ خرمالو تابر -129 - فروش نهال خرمالو تابر -129- خرید نهال خرمالو  تابر -129

  

 

خرمالو رقم ایزومیشی رازو -نهال خرمالو ایزومیشی رازو -نهال خرمالو رقم ایزومیشی رازو -درخت خرمالو ایزومیشی رازو -درخت خرمالورقم ایزومیشی رازو -نهال یکساله 1ساله خرمالو ایزومیشی رازو -نهال دوساله 2ساله خرمالو ایزومیشی رازو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو ایزومیشی رازو - نهال سایز بزرگ خرمالو ایزومیشی رازو - فروش نهال خرمالو ایزومیشی رازو - خرید نهال خرمالو  ایزومیشی رازو

 

نهال خرمالو ایزومیشی رازو Aizumishirazu

 

شکل گرد، دارای لکه های سیاه گرد روی بذرها، گس، کیفیت خوب و میوه های مطلوب دارد.

 

 

کد شناسایی نهال خرمالو رازو : 6139  

قیمت نهال خرمالو رازو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو رازو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو رازو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو رازو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم گوایومبو -نهال خرمالو گوایومبو -نهال خرمالو رقم گوایومبو -درخت خرمالو گوایومبو -درخت خرمالورقم گوایومبو -نهال یکساله 1ساله خرمالو گوایومبو -نهال دوساله 2ساله خرمالو گوایومبو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو گوایومبو - نهال سایز بزرگ خرمالو گوایومبو - فروش نهال خرمالو گوایومبو - خرید نهال خرمالو گوایومبو

 

نهال خرمالو گوایومبو Guiombo

 

به فرم کشیده مخروطی، دارای پوست نازک، در فلوریدا رشد خوبی دارد. اما سال آوری داشته و هر دو ساب یکبار میوه می دهد.

 

کد شناسایی نهال خرمالو گوایومبو: 6140  

قیمت نهال خرمالو گوایو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو گوایو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو گوایو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو گوایو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم یدوایچی، ماروگاتا -نهال خرمالو یدوایچی، ماروگاتا -نهال خرمالو رقم یدوایچی، ماروگاتا -درخت خرمالو یدوایچی، ماروگاتا -درخت خرمالورقم یدوایچی، ماروگاتا -نهال یکساله 1ساله خرمالو یدوایچی، ماروگاتا -نهال دوساله 2ساله خرمالو یدوایچی، ماروگاتا -نهال سه ساله 3ساله خرمالو یدوایچی، ماروگاتا - نهال سایز بزرگ خرمالو یدوایچی، ماروگاتا - فروش نهال خرمالو یدوایچی، ماروگاتا - خرید نهال خرمالو  یدوایچی، ماروگاتا

 

نهال خرمالو یدوایچی، ماروگاتا Yedoichi/MaruGata

 

دارای شکل پهن، اندازه متوسط، به طول 25/6 و عرض cm 5/7، پوست نارنجی – قرمز تیره، گوشت قهوه ای تیره تا زرشکی روشن با لکه های تیره، طعم شیرین، بدون تانن در زمان رسیدگی یا سفتی است و دارای کیفیت بالا می باشد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو یدوایچی: 6141  

قیمت نهال خرمالو یدوایچی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو یدوای گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو یدوایچی- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو یدوایچی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم یمون، امونگ -نهال خرمالو یمون، امونگ -نهال خرمالو رقم یمون، امونگ -درخت خرمالو یمون، امونگ -درخت خرمالورقم یمون، امونگ -نهال یکساله 1ساله خرمالو یمون، امونگ -نهال دوساله 2ساله خرمالو یمون، امونگ -نهال سه ساله 3ساله خرمالو یمون، امونگ - نهال سایز بزرگ خرمالو یمون، امونگ - فروش نهال خرمالو یمون، امونگ - خرید نهال خرمالو  یمون، امونگ

 

نهال  خرمالو یمون، امونگ Yemon/Among

 

دارای شکل پهن و کمی کشیده، cm 7/5 طول، cm 25/8 عرض، پوست نارنجی روشن تا قرمز، گوشت نارنجی – قرمز، در ابتدا گس بعد ازنرم شدن خیلی شیرین، بدون بذر یا با تعداد کمی بذر، دارای بذرهای گرد تیره، کیفیت بالا، به دلیل بافت خیلی نرم برای حمل و نقل مناسب نیست. برداشت آن از مهر تا آبان ماه می باشد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو یمون: 6142  

قیمت نهال خرمالو یمون ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو یمون گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو یمون- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو یمون گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم دلیشیوز -نهال خرمالو دلیشیوز -نهال خرمالو رقم دلیشیوز -درخت خرمالو دلیشیوز -درخت خرمالورقم دلیشیوز -نهال یکساله 1ساله خرمالو دلیشیوز -نهال دوساله 2ساله خرمالو دلیشیوز -نهال سه ساله 3ساله خرمالو دلیشیوز - نهال سایز بزرگ خرمالو دلیشیوز - فروش نهال خرمالو دلیشیوز - خرید نهال خرمالو  دلیشیوز

 

نهال خرمالو دلیشیوز Delicious

 

میوه پهن، اندازه متوسط تا بزرگ، پوست صاف و قرمز روشن، گوشت زرد روشن، بدون گسی وقتی سفت است، خوش طعم در زمان نرم شدن، حاوی تعدادی بذر، درخت پر رشد و میوه دهی منظم دارد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو دلیشیوز : 6143  

قیمت نهال خرمالو دلیشیوز ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو دلیشیو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو دلیشیوز - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو دلیشیوز گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم دایی دایی مارو -نهال خرمالو دایی دایی مارو -نهال خرمالو رقم دایی دایی مارو -درخت خرمالو دایی دایی مارو -درخت خرمالورقم دایی دایی مارو -نهال یکساله 1ساله خرمالو دایی دایی مارو -نهال دوساله 2ساله خرمالو دایی دایی مارو -نهال سه ساله 3ساله خرمالو دایی دایی مارو - نهال سایز بزرگ خرمالو دایی دایی مارو - فروش نهال خرمالو دایی دایی مارو - خرید نهال خرمالو  دایی دایی مارو

 

نهال خرمالو دایی دایی مارو Dai Daimaru

 

دارای شکل پهن با نوک گرد، اندازه متوسط، پوست براق به رنگ نارنجی – قرمز، گوشت تیره، گلدهی مختصر، گس، در زمان رسیدگی خیل شیرین، میوه دهی بسیار منظم و درخت با عادت رشد نیمه قائم (نیمه ایستاده ) می باشد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو دایی دای مارو : 6144  

قیمت نهال خرمالو دایی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو دایی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو دایی - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو دایی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم نایتین گل -نهال خرمالو نایتین گل -نهال خرمالو رقم نایتین گل -درخت خرمالو نایتین گل -درخت خرمالورقم نایتین گل -نهال یکساله 1ساله خرمالو نایتین گل -نهال دوساله 2ساله خرمالو نایتین گل -نهال سه ساله 3ساله خرمالو نایتین گل - نهال سایز بزرگ خرمالو نایتین گل - فروش نهال خرمالو نایتین گل - خرید نهال خرمالو  نایتین گل

 

نهال خرمالو نایتین گل Nightingale

 

درخت به فرم نیمه قائم، میوه مخروطی شکل، دارای cm 9 طول، به رنگ قرمز، طعم شیرین، با میانگین 21 عدد بذر در هر میوه، زود رس، که بر روی پایه کلهو میوه با کیفیت و عملکرد بالا تولید می کند.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو نایتین گل: 6145  

قیمت نهال خرمالو نایتین ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو نایتین گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو نایتین - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو نایتین گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم میوتان، مازلی -نهال خرمالو میوتان، مازلی -نهال خرمالو رقم میوتان، مازلی -درخت خرمالو میوتان، مازلی -درخت خرمالورقم میوتان، مازلی -نهال یکساله 1ساله خرمالو میوتان، مازلی -نهال دوساله 2ساله خرمالو میوتان، مازلی -نهال سه ساله 3ساله خرمالو میوتان، مازلی - نهال سایز بزرگ خرمالو میوتان، مازلی - فروش نهال خرمالو میوتان، مازلی - خرید نهال خرمالو  میوتان، مازلی

 

نهال خرمالو میوتان، مازلی Myotan/Mazelli

 

درختی پر بار، میوه کمی کشیده، اندازه متوسط، قطر آن cm 4، رنگ پوست میوه نارنجی پر رنگ و رنگ گوشت قرمز متمایل به قهوه ای تیره است، وزن متوسط هر میوه g 160 است، خوشمزه قبل از نرم شدن، در جنوب فرانسه.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو میوتان: 6146  

قیمت نهال خرمالو میوتانریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو میوتانگلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو میوتان- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو میوتانگلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم لویاماگاکی -نهال خرمالو لویاماگاکی -نهال خرمالو رقم لویاماگاکی -درخت خرمالو لویاماگاکی -درخت خرمالورقم لویاماگاکی -نهال یکساله 1ساله خرمالو لویاماگاکی -نهال دوساله 2ساله خرمالو لویاماگاکی -نهال سه ساله 3ساله خرمالو لویاماگاکی - نهال سایز بزرگ خرمالو لویاماگاکی - فروش نهال خرمالو لویاماگاکی - خرید نهال خرمالو  لویاماگاکی

 

نهال خرمالو لویاماگاکی LoyamaGaki

 

میوه دارای اندازه متوسط تا بزرگ، به شکل گرد تا مخروطی، رنگ پوست زرد متمایل به نارنجی با نوارهای تیره، رنگ گوشت قهوه ای تیره، خیلی شیرین و دارای کیفیت خوب قبل از نرم شدن می باشد.

 

 کد شناسایی نهال خرمالو لویاماگاکی: 6147  

قیمت نهال خرمالو لویاما ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو لویاما گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو لویاما- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو لویاما گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم کروکما -نهال خرمالو کروکما -نهال خرمالو رقم کروکما -درخت خرمالو کروکما -درخت خرمالورقم کروکما -نهال یکساله 1ساله خرمالو کروکما -نهال دوساله 2ساله خرمالو کروکما -نهال سه ساله 3ساله خرمالو کروکما - نهال سایز بزرگ خرمالو کروکما - فروش نهال خرمالو کروکما - خرید نهال خرمالو  کروکما

 

نهال خرمالو کروکما Kurokuma

 

اندازه میوه خیلی بزرگ، گرد مسطح، گوشت قرمز و وقتی که نرم شود دارای طعم شیرین می گردد.

 

 

 کد شناسایی نهال خرمالو کروکما: 6148  

قیمت نهال خرمالو کروکما ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو کروکما گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو کروکما- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو کروکما گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم مینوکاری، تخم لک لک -نهال خرمالو مینوکاری، تخم لک لک -نهال خرمالو رقم مینوکاری، تخم لک لک -درخت خرمالو مینوکاری، تخم لک لک -نهال یکساله 1ساله خرمالو مینوکاری، تخم لک لک -نهال دوساله 2ساله خرمالو مینوکاری، تخم لک لک -نهال سه ساله 3ساله خرمالو مینوکاری، تخم لک لک - نهال سایز بزرگ خرمالو مینوکاری، تخم لک لک - فروش نهال خرمالو مینوکاری، تخم لک لک - خرید نهال خرمالو  مینوکاری، تخم لک لک

 

نهال خرمالو مینوکاری، تخم لک لک Minokari/Large Stork Egg

 

اندازه میوه بزرگ تا خیلی بزرگ، طویل، رنگ پوست و گوشت قرمز، خیلی خوشمزه و برای خشک کردن بسیار مناسب است.

 

کد شناسایی نهال خرمالو مینوکاری: 6149  

قیمت نهال خرمالو مینوکاری ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو مینو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو مینوکاری- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو مینوکاری گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم گوما -نهال خرمالو گوما -نهال خرمالو رقم گوما -درخت خرمالو گوما -نهال یکساله 1ساله خرمالو گوما -نهال دوساله 2ساله خرمالو گوما -نهال سه ساله 3ساله خرمالو گوما - نهال سایز بزرگ خرمالو گوما - فروش نهال خرمالو گوما - خرید نهال خرمالو  گوما

 

نهال خرمالو گوما Goma  

 

بدون گسی، وقتی گرده افشانی کامیل صورت گیرد گوشت میوه قهوه ای می شود. میوه به صورت سفت قابل خوردن است. به عنوان خرمالوی شکلاتی به خاطر داشتن گوشت قهوه ای تیره در سوپر مارکت ها فروخته می شود.

 

کد شناسایی نهال خرمالو گوما: 6150  

قیمت نهال خرمالو گوما ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال خرمالو گوما گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال خرمالو پایه بذری) 

قیمت نهال خرمالو گوما- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال خرمالو گوما گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال خرمالو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال خرمالو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال خرمالو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال خرمالو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

خرمالو رقم گوما -نهال خرمالو گوما -نهال خرمالو رقم گوما -درخت خرمالو گوما -نهال یکساله 1ساله خرمالو گوما -نهال دوساله 2ساله خرمالو گوما -نهال سه س

بذر خرمالو-خرمالو-نهال خرمالو-نهال1ساله یکساله خرمالو-نهال 2ساله دوساله خرمالو-نهال 3ساله سه ساله خرمالو-روش کاشت نهال خرمالو-خواص خرمالو-خواص هسته خرمالو-ارقام خرمالو-ارقام تجاری خرمالو-فروش نهال خرمالو-خرید نهال خرمالو-انواع نهال خرمالو-بهترین رقم خرمالو-فروش بذر خرمالو-خرید بذر خرمالو-بهترین نوع نهال خرمالو-قیمت نهال خرمالو -پرورش خرمالو-تکثیر درخت خرمالو-نهال خرمالو پاکوتاه-انواع خرمالو پا کوتاه-خرید نهال خرمالو پاکوتاه-فروش نهال خرمالو پاکوتاه-ارقام خرمالو پاکوتاه-اسم انواع خرمالو-انواع خرمالو-لیست قیمت انواع نهال خرمالو-فروش نهال اصلاح شده خرمالو-خرید نهال اصلاح شده خرمالو-فروش نهال خرمالو در تهران-فروش نهال خرمالو در کرج-فروش نهال اصلاح شده خرمالو در تهران-فروش نهال اصلاح شده خرمالو در کرج-ارقام نهال خرمالو-فروش نهال خرمالو از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت خرمالو-بهترین نوع خرمالو-درخت خرمالو-فروش نهال سایز بزرگ خرمالو-فروش نهال بن دار خرمالو-فروش درخت خرمالو-خرید نهال سایز بزرگ خرمالو-خرید نهال بن دار خرمالو-خرید درخت خرمالو-نهالستان خرمالو-مرکز فروش نهال خرمالو-پرورش نهال خرمالو-فاصله کاشت درخت خرمالو-زمان هرس درخت خرمالو -پرورش درخت خرمالو در گلدان-نیاز آبی درخت خرمالو-نگهداری درخت خرمالو در گلدان-نیاز آبی درخت خرمالو-قلمه زدن درخت خرمالو-انواع خرمالو در ایران-نحوه نگهداری درخت خرمالو-کاشت هسته خرمالو-درخت خرمالو زینتی--قیمت خرمالو-قیمت نهال خرمالو-خرمالو و لاغری-نهال خرمالو شناسنامه دار-تکثیر درخت خرمالو-فصل برداشت خرمالو-نحوه کاشت درخت خرمالو-روش کاشت درخت خرمالو-درخت خرمالو-آموزش پیوند زدن درخت خرمالو- هرس درخت خرمالو-سمپاشی درخت خرمالو-بیماریهای درخت خرمالو-نگهداری درخت خرمالو-تقویت درخت خرمالو-عمر درخت خرمالو-باغ خرمالو-کاشت خرمالو در خانه-زمان کاشت نهال خرمالو-احداث باغ خرمالو-قیمت خرمالو-نهال خرمالو-خرید نهال خرمالو-ارقام نهال خرمالو-شکوفه درخت خرمالو-علت ریزش میوه خرمالو-فاصله کاشت درخت خرمالو-عکس درخت خرمالو-میزان باردهی درخت خرمالو-ارتفاع درخت خرمالو-میزان باردهی درخت خرمالو-بهترین زمان کاشت نهال خرمالو-میزان باردهی درخت خرمالو-آبیاری درخت خرمالو-نام انواع خرمالو-بهترین نهال خرمالو-قیمت نهال خرمالو پیوندی-مشخصات خرمالو پیوندی-قیمت نهال خرمالو-فروش نهال خرمالو-درخت خرمالو دیرگل-کاشت دانه خرمالو-کاشت درخت خرمالو-میزان باردهی درخت خرمالو-انواع درخت خرمالو-قیمت نهال خرمالو اصلاح شده-خرمالو میوه کدام فصل است-قیمت خرمالو خشک-انواع نهال خرمالو در ایران-قیمت نهال خرمالو-نهال خرمالو دیم-فروش نهال خرمالو دیم-خرید نهال خرمالو دیم-انواع نهال خرمالو دیم-فروش نهال خرمالو-باغ زردالو-قیمت نهال خرمالو-قیمت نهال خرمالو-روش تکثیر درخت خرمالو-انواع درخت خرمالو-آفات درخت خرمالو-درخت خرمالو  کوهی-نام میوه درخت خرمالو-درخت خرمالو در جدول-عمر درخت خرمالو-خرمالو گوجه ای-خرمالو سیبی-نوعی خرمالو درشت در جدول-