JO WhatsApp Contact Button

گیاه پزشکی

شرایط خاک مناسب برای کاشت گردو

شرایط خاک مناسب برای کاشت گردو

انتخاب خاک مناسب برای کاشت نهال گردو

آزمایش و شناخت ویژگیهای خاک قبل از کاشت درخت در آن، در تعیین سرنوشت آینده یک جوزستان نقش اساسی دارد.

با اینکه نقشه های تفصیلی خاکشناسی در شناخت دقیق میزان حاصلخیزی یک خاک در یک محل خاص و عوامل محدود کنندۀ آن مدارک با ارزشی هستند، تجزیه شیمیایی خاک از عمق صفر تا 25 سانتیمتری سطح زمین و از 25 تا 50 سانتیمتری عمق زمین در شناخت دقیق خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مفیدتر است.

خاکهایی که ویژگی آنها در زیر شرح داده می شود نباید برای کاشت درخت گردو انتخاب شوند.

  1. خاکهای کم عمق با سنگ و قلوه سنگ یا سنگ ریزه فراوان.
  2. خاکهای ماسه ای و رسوبی با شن ریزه های درشت یا بادی که به سرعت کوبیده می شوند.
  3. خاکهای زهداری که زه آب آنها زهکشی نشده باشد و رطوبت آنها مانع تهویه و سبب خفگی ریشه شود.
  4. خاکهایی که آهک زیاد دارند و سبب بروز کلروز در گیاه می شوند.

در چنین خاکهایی باید به کمک تکنیکهای زراعی، حداقل قسمتی از این مشکلات را برطرف کرد.

علاوه بر این، باید از کاشت گیاهانی که برداشت آنها سبب تأخیر در آماده سازی زمین قبل از کاشت درخت شود خودداری کرد، مثل کاشت سویا، آفتاب گردان و ذرت. کاشت ذرت سبب سفتی خاک می شود.

مشکلات

روش اصلاح با عملیات زراعی، کود و آبیاری

در خاکهای کم عمق و سبک و سنگی

آبیاری، خاک ورزی، کشت سبز موقت، تشخیص کمبودهای عناصر غذایی از راه تجزیۀ برگ و برطرف کردن آنها

در خاکهای سنگین و کوبیده

کشت سبز دائم، آبیاری کافی، خاک ورزی مکانیکی (با چرخهای مضاعف و پهن)، کود حیوانی سرک، مالچ با کاه یا با پلاستیک)

در خاکهای زهدار

زهکشی، خاک ورزی، کشت سبز موقت، دادن کیلیت Chelate آهن

در خاکهای فقیر دچار کمبود عناصر

کود عمقی، دقت در تغذیه، تعیین کمبودها از راه تجزیۀ برگ و رفع آنها

در خاکهای اسیدی 6pH<

آهک دهی قبل از کاشت به خاک و ترمیم سالانۀ آن با مواد آهکی

 

خاک را می توان با کاشت غلات، کلزا و بخصوص کود سبز (بقولات یا گندمیان مثل چمن باغی، شبدر و غیره) اصلاح و تقویت کرد. البته چمن باغی بعد از کاشت درخت به عنوان کود سبز دائمی حفظ می شود. نکتۀ دیگر اینکه باید از کاشت گیاهانی که احتمال آلودگی و انتشار پارازیتها و بیماریها را در خاک افزایش می دهند جلوگیری شود. برای مثال پارازیتهای گیاهی مانند قارچهای عامل پوسیدگی که در زمینهای جنگلی فراوانترند و تشخیص آن با چشم غیرمسلح امکان پذیر نیست، با پارازیتهای جانوری مثل نماتدهایی چون Pratylenchus vulnus، P. curvitatus، و Criconemella xenoplax که سبب خسارتهای فراوان می شوند.

بنا به آنچه گفته شد، کاشت مجدد گردو در جوزستانهای کهنه و متروک، بلافاصله پس از کندن درخت و ریشه و کُنده قبلی آن به هیچ وجه توصیه نمی شود، زیرا حداقل باید 2 تا 3 سال بین کندن درخت و کاشت مجدد فاصله باشد و به زمین فرصت بازسازی داده شود.