JO WhatsApp Contact Button

گیاه پزشکی

بیماری کچلی گردو

بیماری کچلی گردو 

کچلی گردو (Gracillaria roscipinnella)

حشرۀ بالغ این آفت پروانه ای است به رنگ شکلاتی که طول و عرض آن از 5 تا 6 میلی متر تجاوز نمی کند. کرمهای این حشره به رنگ سبز و زرد با سری به رنگ قهوه ای روشن اند و سبب پیچیدگی برگها به شکل شاخهای شیپوری می شوند.

حملۀ این آفت در اوایل خرداد ماه و در موقعی است که برگها هنوز لطیف و جوان اند. این آفت در وسط تابستان نیز به قسمت بالایی شاخه های سال حمله می کند و برگها را ابتدا به رنگ قرمز در می آورد و بعد از پیچاندن آنها را سیاه رنگ می کند، به طوری که برگها منظرۀ یخ زدگی بهاره را می یابند.

برای مبارزه با این آفت، سمپاشی خاصی در خزانه و در باغهای جوان 1 تا 4 ساه توصیه می شود.

زیست شناسی. کرم این پروانه پس از یک مرحلۀ کوتاه چند روزه، روی برگ درخت گردو رشد و نمو می کند و آن را به شکل شاخ شیپوری می پیچاند.

پروانه های بالغ این حشره بین خرداد و تیر و سپس در مرداد و شهریور به پرواز در می آیند و پس از دو نسل (احتمالا) به شکل لارو، پیله ای به دور خود می تنند و زمستان را در زیر خاک پنهان می مانند.

مبارزه. به محض ظاهر شدن کرمها در بهار، ابتدا قطعاتی که در سال قبل بیشتر مورد حمله این آفت قرار گرفته بوده اند با سموم کلارتان و تالستار سمپاشی می شوند.