JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

کلیستو کاکتوس

کلیستو کاکتوس Cleistocactus

زادگاه کلیستوکاکتوس ها پهنه های پرو مرکزی بولیوی خاوری شمال آرژآنتین پاراگوئه و اوروگوئه است. ساختار این گیاهان ستونی شکل به رنگ های سبز روشن و سبز تیره و در ضخامت های 5/2 تا 5/6 سانتی متر و بلندی های گوناگون 50 تا 150 سانتی متر دیده می شوند. پاره ای ضخیم و برخی ساقه هایی پخش شونده نازک و مدادی شکل دارند. بدنه دارای 8 تا 25 شکاف با شیار مشخص است. از ویژگی های این جنس خار یا تیغه های کوتاه و سوزنی شکل، متراکم با رنگ های سفید شفاف ، قهوه ای و زرد رنگ بوده که روی ساقه های را کاملا می پوشاند. 8 تا 30 خار شعاعی به درازای 25/1 سانتیمتر و 4 خار مرکزی که معمولا بلند تر و قوی تر هستند. ساقه نیز در نزدیک نقطه رشد باریک می شود باید دانست که در مناطق بومی بلندی این کاکتوس گاهی تا 3 متر هم می رسد و فصل گلدهی آن بهار و تابستان بوده و گل هایشان بیشتر لوله ای شکل و ب رنگ های سرخ متمایل به به صورتی، نارنجی و زرد می باشد. میوه ی آن کروی و کوچک که کمتر از 25/1 سانتیمتر قطر دارد. گل ها در یک انتهای خود روزنه کوچکی دارند که در کستره طبیعت، گرده افشانان زبان درازی چون، چرنده معروف هامینگ برد (Humming Bird) نوک و زبان خود را در جستحوی شهد وارد آن می کند. کلیستو کاکتوس ها هر اندازه بیشتر نور دریافت کنند تیغه های در هم و متراکمی پدید می آورند و احتمال گلدهی شان نیز افزایش می یابد. بیشتر این کاکتوس ها د هنگام گلدهی از ارتفاع زایدی برخوردارند.

برخی از گرد آورندگان کاکتوس در ایران توانسته اند با نهادن کلیستو کاکتوس های کوچک در آفتاب شدید به روند گلدهی آنها شتاب بیشتری بدهند. کلیستو کاکتوس ها به هوای تازه نیاز داشته و ساقه های پیر و تیره رنگ آنها حتما باید از روی خاک مناسب برا این کاکتوس ها خاک مخلوط ، غنی و زهکشی شده است. برای جابجایی و تعویض گلدان کلیستو کاکتوس ها بهار بهترین فصل می باشد. و پس از انجام این کار بهتر است که در هوای آزاد جای گیرند. کاکتوس ها آفتاب پسند بوده و هر گاه تنها از یک سو نور بگیرند و یا جایشان تاریک باشد، تنه ی زیبای آنها شفافیت حخود را از دست داده دارای پیچیدگی های ناخوشایند می گردند.

تکثیر کلیستو کاکتوس ها با بذر انجام می گیرد. ولی با نگرش به پاجوش های فراوانی که ممکن است در درازای سال پدید آید بهتر است تکثیر و ازدیاد با پاجوش ها یا قلمه ها انجام پذیرد. همچنین گلدانی که برای کلیستو کاکتوس ها برگزیده می شود باید تا حد امکان کشیده و بلند و ژرفای آن نسبت به دیگر گلدانه های کاکتوس ه بیشتر باشد ولی درباره کاکتوس های گرد مانند فرو کاکتوس ها و اکینو کاکتوس ها گلدان های مسطح برتری خواهند داشت. کلیستو کاکتوس ها در سرمای تا چند درجه ی سانتی گراد زیر صفر تاب می آورند و قادر به زندگی می باشند. ولی باید توجه داشت محیط رشدشان خشک باشد.

گونه های نامی کلیستو کاکتوس ها در زیر آمده است:

  1. angosturensis , C.ayopayanus , C.baumannii , C.chacoanus , C. claviacaulis , C.crassicaulis , C.flavispinus , C.hildewinterae , C. hyalacanthus , C.morawetzianus , C.parviflorus , Cstrausii , C.tarijensis , Cvallegrandensis , Cvirdiflorus