JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

کوریفانتا

کاکتوس کوریفانتا Coryphantha

زیستگاه اصلی کوریفانتا پهنه های جنوبی کانادا و سرتاسر آمریکا تا جنوب مکزیک و کالیفرنیا می باشد. شباهت بسیار نزدیکی به جنس مامیلاریا داشته و تنها، در شکل ظاهری تفاوت جزئی با هم دارند. کاکتوس کوریفانتا هنگام رشد به شکل توده های کوچک و بزرگ و با افزایش سن ستونی به شکل درخت تا ارتفاع 5 متر و به رنگ سبز تا خاکستری مایل به سبز می کردند. در حالی که مامیلاریا در ابتدا دارای ساختاری کروی به بلندی 20 تا 25 سانت متر، قطر شاخه های نیز به 5/3 تا 10 سانتی متر می رسد. بدنه آنها به رنگ سبز تا خاکستری مایل به سبز، حدود 4 تا 12 شکاف دارد. آرئول ها دارای خار های کوتاه و بلند از 5/0 تا 25 سانتی متر هستند. خار های مرکزی دراز تر و ضخیم تر از خار های شعاعی می باشند. رنگ خار ها از سفید، زرد ، قرمز روشن و قهوه ای دگرگونی دارد.

فصل گلدهی آن بهار و تابستان است و دارای گل های زنگی شکل به قطر 2 تا 7 سانتی متر می باشند. موه ی کوریفانتا کروی خار دار به قطر 3 تا 10 سانتی متر است.

گونه های مختلف گل های رنگارنگ و زیبا را در رنگ های گوناگون سرخ ، زرد و طلایی و ارغوانی و سفید به نمایش می گذارند. کوریفانتا ها به آسانی در آپارتمان و گلخانه نیز پرورش یافته و هواخواهان زیادی دارند. این کاکتوس نسبت به بیماری هایی مانند زنگ، بسیار حساس بوده از این رو چنانچه به این بیماری دچار شدند بهتر است بی درنگ دور و برکنار شوند. زیرا بیماری به سرعت فراگیر خواهد شد. برای جلوگیری از بیماری، هوادهی بسیار ضروری می باشد. همچنین این کاکتوس ها به آسانی با بذر تکثیر می شوند. بذر کوریفانتا ها کم و بیش درشت و نیروی رویشی فراوانی داشته و سرعت رشد بذر ها یز فراوان می باشد.

یادآوری مهم:

زمان بیرون آمدن، کپسول های دارای بذر از درون آرئول ها بسیار دراز بوده و گاهی تا چند سال نیز به درازا می کشد.

هرگز بذر آنها را نباید با دست یا انبرک بیرون کشید. هنگامی که کپسول ها سر از تنه کاکتوس بیرون آوردند پس از زمان کوتاهی بذر ها نیز همزمان رسیده شده و برای کشت آماده می باشند. همانند اکثر کاکتوس ها به آبیاری مناسب در طول فصول بهار تا پاییز نیازمندند. و زمستان خنک و خشک را ترجیح  می دهند. و جایگاه آفتابی و کمی سایه را می پسندند. و به دمای نزدیک صفر نیز پایداری نشان  می دهند.

چند گونه ی مهم در میان کلکسیونر ها عبارتند از:

C.albicolumnaris , C.andreae , C.asterias , C.chlorantha , C.clava , C.clavata , C.cornifera , C.cornuta , C.densispina , C.dlifficilis , C.echinus , C.longicornis , C.minima , C.michoacanensis , C.octacantha , C.pectinata , C.radians , C.recurvata , C.speciosa , C.vaupeliana , C.vivipara