گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

اسکالونیا

اسکالونیا

نام علمی:escallonia

خانواده: escalloniaceae

تکثیر: از طریق قلمه های نیمه خشبی در اواسط تابستان

شرایط مناسب: مکانی آفتابی و خاک سبک و زهکش دار