گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

رئوم (ریواس زینتی)

رئوم (ریواس زینتی)

نام علمی: Rheeum palmatum

خانواده: Polygonaceae

تکثیر: از طریق تقسیم ساقه زیرزمینی در زمستان

شرایط مناسب: آفتاب، خاک های سبک و شنی و اقلیم سردسیری