گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

زیگوکاکتوس

زیگوکاکتوس

نام علمی: Zygocactus

خانواده:  Cactaceae

تکثیر: از طریق قلمه و پیوند بر روی پرسکیا و هلی سرئوس

شرایط مناسب: آفتاب، شب های خنک، رطوبت پایین، خاک ماسه ای و سبک