گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سانتولینا

سانتولینا

نام علمی: Santolina camesyparissus

خانواده: Asteraceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار

شرایط مناسب: آفتاب و نیمه سایه، دمای قابل تحمل -5 درجه سانتی گراد و خاک های ضعیف و شنی