گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سدر شیلی

سدر شیلی

نام علمی: Austocedrus chilensis

خانواده: Cupressaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در پاییز یا بهار در گلخانه سرد

شرایط مناسب: سایه و آفتاب، خاک سبک با زهکشی خوب و حداقل دمای مورد تحمل آن -5 درجه سانتی گراد