گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سرمری (آلابیدها)

سرمری (آلابیدها)

نام علمی: Sempervivum

خانواده: Crasolaceae

تکثیر: تقسیم جوانه در بستر مرطوب

شرایط مناسب: آفتابی و نیمه سایه، خاک سبک و شنی، اقلیم گرم و معتدل