گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سلاژینلا

سلاژینلا

نام علمی : Selaginella commutate

خانواده: Salaginnellaceae

تکثیر: از طریق قلمه در ماه های بهارو از طریق اسپور

شرایط مناسب: سایه و نیمه سایه، اقلیم گرم و مرطوب، خاک باغچه ای