گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سنبل

سنبل

نام علمی : Hyacinthus.sp

خانواده: Liliaceae

تکثیر: از طریق پیاز در اواخر فصل پاییز

شرایط مناسب: آفتابی، معتدل سرد، خاک سبک و شنی