گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سیکلامن ایرانی

سیکلامن ایرانی

نام علمی: Cyclamen persicum

خانواده: Primulaceae

تکثیر: کاشت بذر در آخر تابستان یا پاییز

شرایط مناسب: مکان آفتابی، خاک غنی از هوموس با زهکشی خوب، اقلیم معتدل سرد