گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کاملیا کم پر

کاملیا کم پر

 

نام علمی: Camellia hybrids Cornish Spring

خانواده: Theaceae

تکثیر: از طریق پیوند زدن در آخر زمستان و قلمه‌های نیمه رسیده یا چوب سخت از اواسط تابستان تا اوایل زمستان

شرایط مناسب: سایه آفتاب، خاک سبک، خنثی تا اسیدی، اقلیم معتدل سرد