JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال بادام هندی

نام عمومی

 

نام فارسی

Cashew Nut Tree(s),(P)

نام علمی

 

نام تیره

Anacardium occidentale

 

بادام هندی

Anacardiaceae

 

 این درخت تا9 متر ارتفاع می گیرد. مقاومت: به خشکی، باد، و نمک مقاوم بوده و بومی مناطق گرمسیر آمریکا می باشد. اما بادام هندی در مناطق خشک ساحلی شمال شرقی برزیل بیشتر شناخته شده است. بادام هندی، علاوه بر خشک میوه های (Nuts) معروف اما زهرابه ای ش، حامل گل هایی جذاب بر روی تاج گسترده خود می باشد. ملاحظات زیادی را درهنگام تبدیل کردن میوه آن که سرشار از ویتامین های حیاتی است باید در نظر گرفت. باید از سر وکار داشتن با میوه های آن بدون محافظت  دست ها خودداری شود، زیرا شیره اطراف پوسته آن ممکن است سبب سوزش پوست های حساس گردد. خیلی از باغداران قسمت زهرابه ای ، خوشمزه و گوشتی پایین آن را که به رنگ قرمز است می خورند و خود خشک میوه را دور می اندازند. بادام هندی گونه ای نسبتا کم رشد است . معمولا برای میوه های آن؛ یا بعنوان بادشکن، یک درخت سایه دار کوچک و برای رنگ قرمز شاخساره رشد جدید مورد کشت قرار می گیرد. این گیاه برای کشت در باغ های ساحلی (Beach Garden ) و خشک منظر (Xeriscape ) مورد توصیه قرار می گیرد.