JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال آنونا

نام عمومی

 

نام فارسی

Soursop(P)

نام علمی

 

نام تیره

Annona muricata

 

آنونا

 

 Annonaceae

 آنونا برای میوه های بزرگش که برای ساخت بستنی میوه یی خوشمزه آب میوه، یا برای تازه خوری بکار گرفته می شود، مورد تحسین می باشد. این درخت  گرمسیری آمریکایی تا6 متر ارتفاع می گیرد. چندین سلکسیون ( ارقام گزینش شده) بهبود یافته ای از آن وجود دارد که شامل Dulce,Fiberless و Cuban می باشد. خاک: این درخت متوسط الرشد، در خاک مرطوب و با زهکش مناسب و آبیاری و تغذیه منظم بهترین عملکرد را دارد. مقاومت: باد را نسبتا تحمل کرده اما به شوری یا خشکی مقاوم نیست. شکل آن با هرس دقیق بهبود می یابد. معروف است که دانه های این گونه زهرابه ای می باشند. گونه ای دیگر از Annona درختی محبوب در فضای سبز است، سیب شکری با نام علمی Annona squamosa؛ این درخت تا ارتفاع 6متر رشد کرده و گونه ای دیگری از درختان آمریکایی گرمسیری است که میوه های آن به صورت تازه خوری مصرف شده یا در نوشیدنی ها یا طعم دهنده بستنی به کار می رود. نیازمند خاکی با زهکش مناسب است اما به طیف وسیعی از خاک ها مقاوم بوده و نسبتا به نمک و باد مقاوم است. یک دورگه از آن Annonax atemoya ، به نام Atemoya، دارای اندازه و نیازهای رشدی یکسان با گونه مذکور می باشد و به اعتقادی برخی میوه هایی با طعم فوق العاده تولید می کند.

برگساره های همیشه سبز، چشم نواز و به رنگ سبز تیره آرچی دندرون تشکیل دهنده تاجی به ارتفاع 9 متر می باشند. این گونه بعنوان گزینه ای مناسب برای قرار گرفتن در فهرست درختان کوچک معرفی شده است. گل های شیپوری، سفید رنگ و بیشتر شبیه به ابر پودر زنی ( لوازم آرایش بانوان) می باشند که همراه با میوه های پیج خورده و به رنگ نارنجی – قرمز روشن، ویژگی زینتی آن را کامل کرده اند. این درخت بومی مناطق بارانی مرتفع در شمال هندوستان ، شرق تا جنوب شرقی آسیا، گینه نو، و فیلیپین می باشد. گل ها در اواخر زمستان ظاهر شده و غلاف های بذر، به صورت رنگی، در اوایل بهار آتی به وجود می آیند. خاک و نیاز نوری: این درخت باید در آفتاب کامل، خاک غنی ، لومی و با زهکش مناسب کشت شود. این گونه نسبتا کند رشد است و نیازمند به آبیاری منظم است. مقاومت : نسبت به شوری و خشکی مقاومتی از خود نشان نداده اما به باد بطور نسبی مقاوم است . علاوه بر سایه روشن و خوشایند آن، بعنوان گونه ای تک نما با رنگی غیر معمول، در مقابل دیواری با رنگ روشن یا گیاهانی بلند با پشت زمینه سبز روشن می باشد.