JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال کارامبولا، میوه ی ستاره ای، اختری

 

نام عمومی

 

نام فارسی

Carambola.Star Fruit

نام علمی

 

نام تیره

Averrhoa carambola

کارامبولا، میوه ی ستاره ای، اختری

Oxalidaceae

 

 

 این درخت کوچک مالزیایی تا ارتفاع 5/7 متر رشد می کند ونسبتا گونه ای تند رشد است. کارامبولا بخاطر میوه هایش ارزشمند است که ممکن است چندین مرتبه در طول یکسال برویند، اما بصورت انبوه در تابستان ظاهر می شوند. سلکسیون هایی ( گزینه شده) از آن مانند Kajang و Kary وجود دارند که عالی می باشند. کارامبولا باید در مکان هایی کشت گردد که میوه های متعدد آن به آسانی قابل چیدن باشند. خاک و نیاز نوری: بهترین عملکرد را در آفتاب کامل و خاک غنی با زهکش مناسب و آبیاری منظم خواهد داشت. شاخه های افتان آن شاید نیاز به هرس متوسط داشته تا بتواند تاج را مرتفع کرده، به ویژه در زمانی که درخت دارای بار زیادی است. تاج متراکم آن، گونه را مناسب گیا پرده (Screen Plant ) کرده است . درختان میوه مانند کارامبولا منبعی برای تولید میوه هایی به شدت دلپذیر هستند، اما باید آگاه بود که میوه هایی چیده نشده آن پسماندهایی بوناک بر روی محوطه باغ ایجاد کرده که سبب جذب حشرات و جوندگان می شود.