JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال بهیمه صورتی، بوهینیا صورتی

نام عمومی

 

نام فارسی

Pink Bauhinia(N)

نام علمی

 

نام تیره

Bauhinia monandra

 

بهیمه صورتی، بوهینیا صورتی

Fabaceae

 

 این بهیمه به ارتفاع 9 متر می رسد ، با سرعت رشد متوسط ( خاک و نیاز نوری): بهترین عملکرد را در خاکی باز، با زهکش مناسب و در آفتاب کامل خواهد داشت. بطور مختصری در زمستان برگریزاست، و به دنبال آن در اواخر بهار گل های تماشایی آن ظاهر می گردند. مقاومت : به باد وگرما از خود مقاومت نشان می دهد و دارای مقاومت متوسط به خشکی، اما نه به نمک ، است. غلاف های متعدد دانه آن شاید یک مشکل بزرگ در نگهداری باشند، اما اگر این درخت بر روی یک گیاه پوششی درختچه ای کشت شده باشد، شاید آنها جذاب آن گردد. این درخت احتمالا بومی جنوب شرقی آسیا است . رقمی با گل های سفید به نام B.monandra var.alba نیز موجود است .

این درخت دیدنی از جنوب شرقی آسیا به ارتفاع 9 متر می رسد، حاوی محصولی فراوان از گل های معطر بوده که ممکن است به رنگ های صورتی، قرمز، بنفش یا سفید باشند. آنها بیشتر در پاییز و زمستان قابل مشاهده هستند. بهیمه ارغوانی دارای رشدی متوسط است . خاک و نیاز نوری: در خاکی شکننده (Friable soil )، با زهکش مناسب و آفتاب کامل گسترش خوبی می یابد. مقاومت: به گرما و باد مقاوم بوده و نسبتا به خشکی مقاوم است اما مقاومتی به شوری نشان نمی دهد. تک نمایی با رنگ شدید است که در بخشی از سال که سال که سایر درختان گلدهیشان تمام شده است ایجاد می کند.