JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال بریکسیا

نام عمومی

 

نام فارسی

Brexia

نام علمی

 

نام تیره

Brexia madagascariensis

بریکسیا 

Grossulariaceae

 

 بریکسیا متعلق به ماداگاسکار ، سیشل و آفریقای جنوبی می باشد. این گیاه خوش ریخت و کوچک نسبتا رشد کندی دارد و به ارتفاع 9 متر می رسد و فرمی باریک و استوانه ای را پدید می آورد. زیستگاه طبیعی آن بوته زارهای ساحلی و در انتهای مرداب های جنگلی با آب شور می باشد. دانه های تولید شده آن به توزیه اقیانوسی (پخش شدن از طریق جریان های اقیانوسی ) سازگار است و تا چندین ماه قدرت زیوایی خود را نگه می دارد. خاک: به خاک ویژه ای نیاز ندارد، اما زهکش و رطوبت برای آن حیاتی است.
مقاومت : به باد و افشانه نمک مقاوم است. می توان از بریکسیا به عنوان گیاه تک نمای عمودی در فضایی باریک، یا به صورت توده ای بعنوان بادشکن یا پرچین گیاه پرده استفاده نمود. برگساره آن جنبه تزینی دارد، گل های آن به رنگ زرد- سبز دیدنی است اما ارزش زینتی ندارد.