JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال رز کوهستان

نام عمومی

 

نام فارسی

Mountain Rose (N)

نام علمی

 

نام تیره

Brownea latifolia

 

رز کوهستان 

Fabaceae

 

خوشه های آویزان این درخت گل هایی به رنگ قرمز روشن در طی زمستان پدید می آیند اما به طور متناوب در سرتاسرز سال بر روی این درخت کوچک که متعلق به ونزوئلا و ترینیداد و توباگو است ظاهر می گردند.

خاک و نیاز نوری : رز کوهستان در سایه کم در خاکی غنی با زهکش مناسب و تحت آبیاری منظم کاشته می شود. به کندی رشد کرده و تا ارتفاع 6 متر ارتفاع می گیرد. رشد جدید برگساره به رنگ های بنفش بوده و آویز می باشد.، که در هنگام بلوغ سبز نقطه ای تاکیدی و جذاب را به وجود می آورد. گل های روشن آن تک نما رنگی ایجاد می کند. مقاومت: نه مقاوم به خشکی است و نه مقاوم به شوری. سایر گونه های جنس Browneas شامل : B. coccinea subsp. Coccinea  B. coccinea subsp . Capirella تمام گونه های امریکایی و گرمسیری آن به ارتفاع 3.5 متر می رسند و دارای گل هایی به رنگ نارنجی – قرمز و دارای نیازهایی مشترک همانند رز کوهستانی می باشند. این گونه ها، همچنین تثبیت کننده نیتروژن هستند.