JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال شیپور فرشته

نام عمومی

 

نام فارسی

Angel s Trumpet(P)

نام علمی

 

نام تیره

Brugmansia x candida

 

شیپور فرشته  

Splanaceae

 

شیپور فرشته به تندی رشد کرده و به ارتفاع 4.5 متر می رسد. این درخت بومی آمریکای جنوبی حامل گل هایی بزرگ، آویز ، معطر و به رنگ سفید در طول تابستان و پاییز است. یک دو رگه پیچیده از تعدادی گونه ی والد می باشد. فرم هایی از آن با گل هایی به رنگ زردآلویی کم رنگ، زرد و برگساره های ابلق وجود دارد. خاک و نیاز نوری: می بایست در خاکی مرطوب ، با زهکش مناسب درآفتاب کامل یا سایه اندک کشت شود.

مقاومت : مقاومت نسبی به خشکی نشان می دهد اما به شوری یا باد متحمل نیست. هم به صورت کشت تکی و هم به صورت کشت پرچینی این درخت تک نمارنگ بسیار قوی ایجاد می کند. گلدهی زیاد بیشتر در ارتفاعات سردتر می باشد. در هنگام کار با آن باید محتاط بود تا برخوردی با شیره زهرابه ای آن نداشته باشیم.