JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال تپه مارپیچی

نام عمومی

 

نام فارسی

Serpentine Hill Raintree(P)

نام علمی

 

نام تیره

Brunfelsia densifolia

 

تپه مارپیچی

 

 Splanaceae

 تپه مارپیچی گونهای کمیاب و در معرض خطر می باشد. این گونه پرتوریکوئی در نهایت به درختی باریک و به ارتفاع 9 متر می رسد. گل های لوله ای آن، به طول 13 سانتی متر به رنگ سفید و به رنگ مایل به زرد در هنگام افزایش سن پس از تاریکی بشدت معطر می شوند. میوه های کروی، به رنگ نارنجی روشن، تک نمایی رنگی به مجموعه فضای سبز می افزاید. هرس اندک سبب بهبود فرم نسبتا ستونی ولی بوته ای آن می شود. خاک و نیاز نوری : نیازمند آفتاب کامل یا سایه اندک، خاک خوب و غنی و رطوبت فراوان است. مقاومت: تا حدی مقاوم به باد است اما شوری یا خشکی را تحمل نمی کند. در باغ های شب (Night garden) جایی که عطر آن مورد تحسین باشد و یا بعنوان درخت سایه انداز، گیاپرده و یا پرچین مورد استفاده قرار می گیرد. نسبتا کم رشد است. توجه : Brunfelsia همانند سایر اعضای خانواده سیب زمینی دارای زهرابه (Toxin) است. شرط عقل این است که از خوردن گیاهان عضو این جنس خودداری شود.