JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال شیشه شور مجنون

نام عمومی

 

نام فارسی

Weeping bottlebrush

نام علمی

 

نام تیره

Callistemon viminalis

شیشه شور مجنون

 

 

myrtaceae

 شیشه شور مجنون ، درختی تند رشد می باشد و دارای گونه هایی متنوع است که بومی ایالت کوئینزلند استرالیا است. شیشه شور مجنون ممکن است به ارتفاع 9 متر نیز برسد. گل آذین های قرمز روشن این شیشه شور ممکن است 13 سانتی متر طول داشته باشند. آنها بر روی شاخه های شاخه های قوری ومجنون (Weeping ) بیشتر دربهار و کمتر در طول سال به وجود می آیند . بسیاری از ارقام آن مورد گزینش قرار گرفته است. برخی از آنها بعنوان درختان خیابانی در نواحی بومی مورد توجه قرار گرفته اند. خاک و نیاز ونوری: برای بهترین نتایج عملکرد در این گونه، می بایست درخت بطور عمیق کشت شود و نیازمند شرایطی با خاک باز، مرطوب، زهکش مناسب و آفتاب کامل می باشد. سایه اندک و باد را تحمل می کند. رشد رخساره جدید، نرم، مودار و به رنگ قرمز است که در طی بلوغ به رنگ سبز در می آید. مقاومت: به خشکی بطور متوسط مقاوم است. آن را به خاطر سایه روشنی که تاج آن ایجاد کرده یا به عنوان رنگ روشن و تک نما، پرچین و یا گیاپرده می کارند.