ارقام نهال غیر مثمر

نهال سنا قرمز

نام عمومی

 

نام فارسی

Red cassia (N),(P)

نام علمی

 

نام تیره

Cassia roxburghii

 

سنا قرمز

fabaceae

 

 سنا قرمز معمولا در ماه های آبان و آذر به گل می رود، این گونه رنگین معروف است به اینکهع در اوخر شهریور نیز شکوفه می دهد. سنا قرمز بومی مناطق خشک و گرم جنوبی هندوستان و سریلانکا می باشد. خاک: در خاک هایی با زهکش مناسب نسبتا به سرعت رشد می کند و به ارتفاع 5/7 متر نیز می رسد؛ که دارای تاجی است که تا حدی است که تا حدی افتان و همیشه سبز است. مقاومت: این گونه به باد تحمل نسبی دارد و دارای مقاومت بالایی نسبت به گرما و خشکی است . از آن برای سایه دهی و برای گلدهی غیرمعمول و رنگین آن که رنگی خیر کننده دارد و به صورت تکنما در باغ استفاده می شود. از نیام های بذری آن در سرزمین های مادری برای داروی دام استفاده می شود.