JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

درخت سنا قرمز

نام عمومی

 

نام فارسی

Red cassia (N),(P)

نام علمی

 

نام تیره

Cassia roxburghii

 

سنا قرمز

fabaceae

 

 سنا قرمز معمولا در ماه های آبان و آذر به گل می رود، این گونه رنگین معروف است به اینکهع در اوخر شهریور نیز شکوفه می دهد. سنا قرمز بومی مناطق خشک و گرم جنوبی هندوستان و سریلانکا می باشد. خاک: در خاک هایی با زهکش مناسب نسبتا به سرعت رشد می کند و به ارتفاع 5/7 متر نیز می رسد؛ که دارای تاجی است که تا حدی است که تا حدی افتان و همیشه سبز است. مقاومت: این گونه به باد تحمل نسبی دارد و دارای مقاومت بالایی نسبت به گرما و خشکی است . از آن برای سایه دهی و برای گلدهی غیرمعمول و رنگین آن که رنگی خیر کننده دارد و به صورت تکنما در باغ استفاده می شود. از نیام های بذری آن در سرزمین های مادری برای داروی دام استفاده می شود.