JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال دارچین سیلانی

نام عمومی

 

نام فارسی

Ceylon cinnamon

نام علمی

 

نام تیره

Cinnamonnum verum

 

دارچین سیلانی

 

lauracaeae

 دارچین سیلانی از جنگل های بارانی سریلانکا، هندوستان و برمه منشا گرفته است، این درخت گونه ای شناخه شده است که تا9 متر ارتفاع می گیرد. ماده موثره ای به حالت روغن از شاخه های جوان آن به دست می آید که هم دارای طعم قوی و عطردلپذیر است . این درخت بیشترین استفاده تجاری را دارد. برگ های آن محصول روغنی را تولید کرده که شاید بتوان از آن بعنوان جایگزینی برای عصاره میخک استفاده کرد. این دارچین از زمان های قدیم بعنوان کالایی مهم در تجارت با غرب مورد توجه بوده است . رومی ها آن را به عنوان پیش کش عرضه می کردند. این درخت حامل برگساره های نسبتا متراکم، همیشه سبز است که سایه ای سنگین را ایجاد می کند. بهترین عملکرد را در منطقه ای دارد که در مقابل بادهای سنگین محافظت شده باشد. خاک: دارچین سیلانی را باید در خاک غنی کشت کرد. نیازمند آبیاری فراوان است. می توان از آن بعنوان درخت سایه دار و یا  پرچین با فرم گیاپرده مرتفع استفاده کرد.