JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال حکاکی

نام عمومی

 

نام فارسی

Autograph tree

نام علمی

 

نام تیره

Clusia rasea

 

حکاکی

 

Clusiaceae

 این درخت بومی حوزه کارائیب است و ارتفاع آن به 9 متر می رسد. حکاکی گونه ای مناسب برای فضای سبز است. مقاومت : به شوری، خشکی و باد مقاوم است و (خاک) : در هر نوع خاکی باغی، سنگ های گدازه ای و شن می روید. گزینه ای ممتاز برای باغ های خشک منظر و ساحلی است و می تواند در گلدان های بزرگ و باغ بام (Roof Garden ) کشت می شود. نام عمومی آن از این واقعیت به دست آمده است که اعداد یا حروفی که بر روی برگ های آن حک شود و به رنگ سفید در می آید و باقی می ماند. در گذشته از این خاصیت درخت به عنوان کارت تعیین کننده جایگاه هر فرد در میز ناهار (Place Card ) و یا جایگزینی برای کارت بازی استفاده می شده است . درخت حکاکی، بادشکن و گیاپرده بسیار عالی است یا بعنوان درختی گسترده و سایه دار بسیار مورد توجه قرار می گیرد. برگ های ابلق سبز و سفید آن موجود است. بذر آن به سرعت تحت شرایط خشکی یا رطوبت در خاک، بر روی دیوارهای سنگی و محل انشعاب شاخه های درختان جوانه زنی دارد. در بسیاری از مناطق گیاه مهاجم شناخته می شود.