JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال کائویلا

نام عمومی

 

نام فارسی

Kauila

نام علمی

 

نام تیره

Colobrina oppositifolia

 

کائویلا

 

Rhaamnaceae  

 این گونه کمیاب، در معرض خطر انقراض و دارای رشد کند است که می تواند در نهایت به رشدی در حدود 12 متر در ارتفاع برسد، اما معمولا ارتفاعی کمتر از این بیشینه دارد. کائویلا از جنگل های خشک تا کوهستان « اوها دوس وای» ، بر روی بخش بادپناه آن، در هاوایی یافت می شود. این گونه، چوبی بسیار سخت تولید می کند که سابقا برای تهیه کالاهایی با استفاده سخت همانند نیزه و سلاح های محلی استفاده می شده است و به نوعی به صورتی موثری جایگزین فلز شده بود. چوب آن در آب غرق می شود. گیاهی خوش ریخت است. رشد جدید آن دارای کر ک هایی متمایل به قرمز است . کائویلا را گیاپرده یا پرچین نیز از آن استفاده گردد. خاک و نیاز نوری: نیازمند خاکی با زهکش مناسب و مکانی با آفتاب کامل است. مقاومت : مقاوم به گرما و باد است و مقاومت نسبی به خشکی دارد .