JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال سپستان، بمبار، دبق، انبو

نام عمومی

 

نام فارسی

Sebestan tree, Geiger tree

نام علمی

 

نام تیره

Cordia sebestena

c.mvxa

 

سپستان، بمبار، دبق، انبو

 

Boraginaceae  

 سپستان از مناطق گرمسیری آمریکا و جزایر حوزه کارائیب منشا گرفته است. این درخت رنگین دارای سرعت رشد اندک است و در نهایت به ارتفاع 5/7 متر می رسد. این گونه خوشه هایی چشم نواز از گل های نارنجی- زرد را در تمام طول سال به نمایش می گذارد. میوه های سفید و گوشتی آن به طور یکسان قابل مشاهده هستند. بهتر است دور از سطوح مصنوعی، چون پیاده روها کشت گردد، زیرا ریزش میوه ها سبب لغزنده شدن سطح می گردد. خاک و نیاز نوری: در اغلب خاک ها با زهکش مناسب رشد کرده و بهترین عملکرد را در آفتاب کامل دارد، همچنین در سایه اندک رشد موفقیت آمیزی خواهد داشت. مقاومت: سپستان مقاومت خوبی به باد، خشکی و شوری دارد و بعنوان درخت سایه انداز، تک نمای رنگی قوی و یا گیاپرده در فضای سبز ارائه خدمت می کند.