JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال گوآچیپیلین

نام عمومی

 

نام فارسی

Guachipilin, cuachepil (N)

نام علمی

 

نام تیره

Diphysa americana

 

گوآچیپیلین

Rhamnaceae

 

 این درخت بومی بخش هایی خشک از مناطق جنوبی و گرمسیر مکزیک تا آمریکا مرکزی است، این گونه نسبتا به آرامی و تا9 متر رشد می کنند، اما یک منبع معتبر، رشد آن را در شرایط بهینه تا 18 متر نیز گزارش کرده است. یک درخت بالغ محلی مشاهده شده، با سنی در حدود 40 سال، تنها به ارتفاع 5/7 متر رسیده بود. برگساره نرم و تقریبا شبکه ای آن با گل هایی زرد که در طی ماه آذر تا دی و گاها در سایر زمان ها می رویند تباین دارد. خاک و نیاز نوری: در اغلب خاک هایی با زهکش مناسب و با آفتاب کامل رشد می کند. مقاومت: کاملا مقاوم به خشکی و باد است اما متحمل به شوری نیست. پوسته تنه ان جذاب است و دارای چاک هایی عمیق است که مناسب برای پرورش گونه های گیاهی کوچک دارزی است. چوب آن سخت، سنگین و پایدار بوده و از آن برای ساختن مجسمه های چوبی، مبلمان، کف سازی  ونجاری عمومی استفاده می شود و منبع زرد رنگ نیز می باشد. از آن می توان برای سایه انداز با سایه اندک استفاده کرد که اجازه می دهد سایر گونه های زیراشکوب در آن رشد کنند. برگساره های آن همراه با رنگ قوی اش تک نما را ایجاد می کنند.