JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال دراسنا عطری

نام عمومی

 

نام فارسی

Fragrant dracaena

نام علمی

 

نام تیره

Draeaena fragrans

 

دراسنا عطری

 

Agavaceae  

 دراسنا عطری به صورت گسترده  در سرتاسر مناطق گرمسیری آفریقا گسترش یافته است. ارتفاع حداکثر 5/7 متر می باشد. خاکی خوب با زهکش مناسب و آبیاری برای این درخت ترجیح دارد. این گونه دارای برگساره سبز و متحدالشکل است. این دراسنا تاجی باریک و بلند ایجاد کرده که سبب می شود برای فضاهای باریک مناسب باشد. نیاز نوری: در سایه روشن عملکرد خوبی دارد و برای تولید بهترین برگساره نیاز است تا در مقابل بادهای قوی محافظت گردد. ارقام آن در دنیا اهمیت باغبانی پیدا کرده اند. این ارقام دارای طیفی از رقم knercki با برگ هایی متحد الشکل به رنگ سبز روشن تا متوسط وافتان ، تا Massangeana با برگ هایی سبز و افتان که در مرکز دارای نوارهایی به رنگ زرد و سبز روشن می باشند. این گونه به نام گیاه ذرت نیز شناخته میشود. رقم دیگر آن Lindenii می باشد که حاوی برگ های افتان است، دارای رنگ سبز با نوارهایی به رنگ زرد مایل به سبز در حاشیه ها؛ Rothiana برگ هایی باریکتر به سمت بالا به جای برگ های افتان با رنگ سبز تیره  که با نوارهایی سفید باند شده است. یک رقم کمیاب آن Victoriae است که دارای برگ هایی با مرکز سبز رنگ که در حاشیه رده هایی از رنگ زرد دارد. تمام فرمهای آن بعنوان گیاه آپارتمانی در داخل منزل استفاده میشود، این نوع از استفاده غالبا در اقلیمهای معتدل و سرد دیده میشود. در فضای سبز گرمسیری، شکل و تک نمای رنگی فاخر ایجاد کرده به ویژه گیاهی بسیار ارزشمند در فضاهایی محدود می باشد. ممکن است، همچنین، بعنوان پرچین و یا گیاپرده استفاده شود. همه ارقام و گونه ها توده هایی از گل های سفید و معطر تولید

می کنند.