JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال ازگیل ژاپنی

نام عمومی

 

نام فارسی

Loquat

نام علمی

 

نام تیره

Lobotrya japonica

 

ازگیل ژاپنی

 

Rosaceae  

 ازگیل ژاپنی درختی کوچک از چین و ژاپن است و ممکن است به ارتفاع 6 متر برسد. تاجی متراکم با

برگ هایی بزرگ و جذاب تولید می کند. گل های کوچک و سفید آن معطر بوده و در زمستان به میوه های نارنجی و کروی تبدیل می شوند. تولید میوه در ارتفاعات سرد بهترین حالت را دارد. با این وجود رشد در ارتفاعات پایین تر نیز رضایت بخش است. خاک و نیاز نوری: آن را باید در آفتاب کامل و در خاکی با زهکش مناسب و بازکشت کرد و نیازمند آبیاری متوسط است. مقاومت : مقاوم به باد بوده و تا حدی نیز به خشکی متحمل است. نسبتا رشد کندی داشته و در فضای سبز تک نما شاخساره ای زینتی را فراهم می آورد و یا ممکن است بعنوان گیاپرده همچون درخت کوچک سایه ده نیز استفاده شود.