JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

گیلاس سورینمایی

نام عمومی

 

نام فارسی

Surinam cherry

نام علمی

 

نام تیره

Eugenia uniflora

 

گیلاس سورینمایی

myrtaceae

 

  نسبتا کم رشد است و به ارتفاع 9 متر می رسد. این درخت برزیلی دارای کاربرد هایی زیادی در فضای مناسب است. گل هایی سفید، گل های سفید، کوچک  اما فراوان آن با میوه هایی خوراکی، که برای ساختن آبمیوه، مربا یا شکلات استفاده می شود، تکمیل می گردد. برگساره آن بطور دلپذیری معطر است، در همین حالا پوست

تنه ی آن نیز جنبه زینتی دارد. ممکن است این درخت جهت استفاده بعنوان پرچین هرس گردد یا می توان آن را به عنوان گیاپرده یا بادشکن بکار برد. خاک و نیاز نوری: بهترین مکان، نقاطی با آفتاب کامل در یک خاک شکننده، با زهکش مناسب می باشد. گیلاس سورینامی به آبیاری منظم پاسخ مناسب نشان می دهد. مقاومت: اگرچه مقاومت متوسط به خشکی به آن نسبت داده شده است اما به شوری مقاومتی ندارد.