JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال انجیر خوراکی

نام عمومی

 

نام فارسی

Common fig, fig tree

نام علمی

 

نام تیره

Ficus carica

 

انجیر خوراکی

 

 moraceae

انجیر خوراکی درختی است که به ارتفاع 9 متر می رسد انجیر از دوران باستان برای میوه و سایه شاخساره آن مورد کشت قرار می گرفته است، میوه ها به صورت خشک یا تازه خورده می شوند. انجیر از مناطق سنگلاخی ، گرم و خشک خاورمیانه منشا گرفته است. مقاومت: به باد وخشکی مقاوم است . میزان پهنای تاج متراکم آن ممکن است از ارتفاع آن نیز بیشتر شود. خاک: دارای رشدی متوسط است و در اغلب خاک هایی با زهکش مناسب رشد می کند، بطورمحلی، میوه آن در چین برای پختن یک سوپ خوشمزه مورد توجه قرار می گیرد. دارای چندین رقم نامگذاری شده است، شامل : Excel ، یا انجیرهایی سفید و Kodata ، با پوستی بنفش که برای باغ های محلی توصیه می شود. انجیر در خیلی از افسانه ها و داستان ها آمده است. این گونه با این اعتقاد که اولین لباس آدم و هوا بوده است و برگ های آن پوششی برای عورتین آن ها، مورد عنایت می باشد. یونانیان باستان متعقد بودند که رب النوع نوشیدنی انجیر را پدید آورده است.

از پیامبر اسلام نقل قول آمده است که : « اگر بخواهیم بگویم که کدام غذا از بهشت به زمین فرو فرستاده شده است خواهم گفت انجیر». مصریان باستان اعتقاد داشتند که انجیر غذای مورد علاقه مردگان مورد آمرزش می باشد. علاوه بر سایه انداز و میوه آن، درخت انجیر گیاپرده یا تک نمای برگی مفیدی را ایجاد می کند که در باغ خشک منظری مورد کاربرد است .