JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال خشب الانبیا هالیوودی

نام عمومی

 

نام فارسی

Holywood lignum vitae

نام علمی

 

نام تیره

Guaiacum sanctum

 

خشب الانبیا هالیوودی

 

zygophyllaceae

 خشب الانبیا هالیوودی گونهای نزدیک به گونه قبلی که تا ارتفاع 6 متر رشد می کند. بومی ایالت فلوریدا(آمریکا)، جزایر بزرگ کارائیب و آمریکای مرکزی است. در اوایل بهار گل های فراوان آن می شکفند، تعداد معدودی از آن نیز در تابستان مشاهده می شوند. این گل نسبت به گونه G.officinale تیره تر و آبی پر رنگ تر می باشد. هر دوی این گونه ها سایه خوبی ایجاد کرده و درخت تک نما هستند و یک گیاپرده و بادشکن خوب را پدید

 می آورند.، می توان آن را بر روی سکوی حیاط گلدان در مناطق گرم و بادخیز در آفتاب کامل کشت کرد. هر دو گونه پوست تنه هایی به شدت  جذاب ایجاد می کنند. مقاومت : این گونه به گرما و باد مقاوم است و بطور متوسط به خشکی مقاوم می باشد. باید مکانی آفتاب گیر و با خاکی دارای زهکش مناسب به آن اختصاص داده شود.