JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال گاردنیا ساحلی

نام عمومی

 

نام فارسی

Beach gardenia, pua pua, wut

نام علمی

 

نام تیره

Gueltarda speciosa

 

گاردنیا ساحلی 

rubiaceae

 

 گاردنیا ساحلی به ارتفاع 9 متر یا بیشتر رشد می کند. این گونه ساحلی از مناطق وسیعی ، از لحاظ جغرافیایی، شامل: جزایر گرمسیری اقیانوسیه تا استرالیا، جنوب شرقی آسیا در فیلیپین، و جزایر اقیانوس هند می باشد. برخی از منابع ارتفاع بیشتری نیز به آن نسبت داده اند، اما تجارب محلی نشان داده است که به درختی با قامت کوچک می باشد. با سرعت متوسط رشد می کند. گل های کوچک آن معطر هستند، به ویژه در شب، و در تمام سال دیده می شوند. در هندوستان اعتقاد بر این است که گلهای آن موجب آرامش می شود.در جزایر میکرونزی از آن برای درست کردن حلقه گل و معطر کردن روغن نارگیل استفاده می شود. گل ها در واقع نمادی از جزایر مارشال است. پوست تنه، برگ ها و میوه آن دارای خواص دارویی هستند. چوب ماندگار آن برای ایجاد سازه های سبک، و در تو نگا، برای ساخت قالب های چوبی از آن استفاده می شود.

خاک : در خاک های شنی بهترین رشد را داشته و همچنین در خاک لومی با زهکش مناسب نیز رشد خوبی دارد. مقاومت : به شوری مقاوم است و بهتر است که در برابر باد محافظت شود، که سبب آسیب به برگ های بزرگ

می شود. گزینه فاخری برای باغ های ساحلی می باشد. یک درخت سایه دار خوب و تک نما برگی در بین گیاهان با برگ های کوچک و به رنگ سبز تیره است.