JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال بقم

نام عمومی

 

نام فارسی

Logwood (N)

نام علمی

 

نام تیره

Haematoxylan campechiamum

 

بقم 

 

Fabaceae  

بقم درختی کوچک و کند رشد است که  به ارتفاع 9 متر می رسد. این گونه بومی مناطق گرمسیر آمریکا است. با وجود اینکه در مناطق بومی بیشتر در نیمه مارشلندها یافت می شود اما در مکان های نسبتا خشک در هاوایی نیز سازگاری یافته است. خاک و نیاز نوری: باید آن را در خاک هایی باز، با زهکش مناسب و آفتاب کامل کاشت. چوب آن به رنگ قرمز تیره می باشد که برای ساخت رنگ، مبلمان به  کار می رود. دارای مصارف پزشکی است. می توان از تاج تراکم آن جهت ایجاد سایه یا به عنوان گیاپرده و بادشکن استفاده کرد. خوشه های کوچک آن حاوی گل هایی کرمی – سفید و معطر می باشد.