JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال آلو کافری

نام عمومی

 

نام فارسی

Kaffir plum (S)

نام علمی

 

نام تیره

Harpephyllum caffrum

آلو کافری 

Myrtaceae

 

آلو کافری درختی کند رشد است که منشا گرفته از جنوب آفریقا است که به ارتفاع 9 متر می رسد. خاک و نیاز نوری: می بایست در آفتاب کامل و خاکی با زهکش خوب کشت شده باشد. مقاومت : مقاوم به باد و گرما است و نسبتا به خشکی تحمل دارد. حامل میوه هایی ترش و کوچک است که برای تهیه ژله خوش طعم مورد توجه است. در هنگام کشت و کار و سر و کار داشتن با میوه و سایر قسمت های درخت باید احتیاط را رعایت کرد زیرا مانند سایر اعضای خانواده بادام زمینی حاوی موادی است که ممکن است منجر به تاول بر روی پوست افراد حساس است. درختی سایه دار خوب است و می تواند به عنوان بادشکن مورد استفاده قرار می گیرند.