JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال درخت چوب لاله یی

نام عمومی

 

نام فارسی

Tulipwood tree

نام علمی

 

نام تیره

Harpullia pendula

 

 درخت چوب لاله یی

sapindaceae

 

 درخت چوب لاله یی ، درختی است از استرالیا، که به ارتفاع 5/7 متر می رسد و حاوی گل هایی با اهمیت کم که به میوه هایی به شدت جذاب و دیدنی تبدیل می شوند. تاج متراکم از برگساره های همیشه سبز آن درختی سایه دار و فاخر ایجاد کرده که برای مکانهایی کوچک، همچون استفاده بعنوان درخت گیاپرده کاربرد دارد. خاک و نیاز نوری: در آفتاب و نیمه سایه و در خاکهای با زهکش مناسب رشد خوبی دارد. چوب آن به مصرف مبلمان و کابینت می رسد.