JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال گیلاس باربادوس

نام عمومی

Acerola, Barbados Cherry

نام علمی

Malpighia emarginata

نام فارسی

گیلاس باربادوس

نام تیره

Malpighiaceae

گیلاس باربادوس بومی *مناطق گرمسیر آمریکای مرکزی است. این گونه درخت به ارتفاع 6 متر می­رسد. گل­های جذاب آن به رنگ صورتی تا بنفش با میوه­هایی به رنگ قرمز روشن و ترش مزه به وجود می­آورد که به دلیل محتوی ویتامین C بالا مورد توجه است. با آبیاری منظم می­توان تا سه بار در سال از آن محصول برداشت نمود. رقمهایی فوق العاده از آن انتخاب شده است شامل:   Manoa Sweet که میوه­هایی غیر ترش ایجاد می­کند و 15-B با میوه­هایی بهبود یافته از نظر اندازه. خاک و نیاز نوری: این درخت بهترین عملکرد را در مناطق گرم و خشک و با شرایط آفتاب کامل و خاک زهکشدار و باز خواهد داشت. مقاومت: نسبت به خشکی، گرما و باد مقاومت متوسطی داشته اما به شوری مقاومت خوبی ندارد. علاوه بر استفاده خوراکی از میوه­هاش، میتواند به شکل یک گیاه سایه­دار، گیاپرده، بادشکن یا پرچین در آید. همچون سایر درختان میوه بایستی در جایی کشت شود که به آسانی میوه­هایش قابل برداشت باشند.