JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال چیکو

نام عمومی

Chicle Tree, Sapodilla

نام علمی

Manikara zapota

نام فارسی

چیکو

نام تیره

Fabaceae

چیکو از زادگاه طبیعی خود در *آمریکای مرکزی به سرتاسر آمریکای گرمسیر در زمان پیش از دوره کلمبوس گسترش یافت و امروزه در تمام مناطق گرمسیر آسیا مورد کشت قرار می­گیرد. درخت حامل تاجی متراکم از برگ­های تیره و چرمی است و تک نمایی جذاب در فضای سبز ایجاد می­کند و یا ممکن است بعنوان گیاپرده و منبع عالی از میوه مدنظر باشد. در اغلب خاک­ها، حتی شن، تا زمانی که زهکش مناسب داشته باشد گسترش می­یابد. مقاومت: در زمانی که استقرار یافت نسبتا به باد، گرما و خشکی مقاوم بوده و تحمل خوبی به نمک از خود نشان می­دهد. این درخت کاملا کند رشد است و در نهایت به سقف 9متر می­رسد. ارقام بهبود یافته آن که ممکن است از تعریف درختان کوچک فراتر نروند شامل: Martin با میوه­هایی گرد و بزرگ حاوی گوشت سفید می­باشد. Makok که میزان بالایی میوه تولید می­کند و حاوی میوه­هایی کوچک و به شدت شیرین با گوشت نارنجی می­باشد. سایر گونه­هایی که تصویر آن نیامده است، شامل Alano، Tikal، Gonzales و Ponderosa که بشدت برای باغ­های مسکونی کوچک توصیه می­شود.